Rýmařov: Město nechalo opravit hřbitovní zdi a kapli.

RÝMAŘOV | Hřbitov má být důstojným místem posledního odpočinku. Zdi rýmařovského hřbitova a hřbitovní kaple již tomuto kritériu neodpovídaly, proto je nechalo město Rýmařov opravit.

Foto: MěÚ Rýmařov

Omítky kaple byly nejprve omyty tlakovou vodou a částečně opraveny. Fasáda byla penetrována a opatřena fasádním nátěrem. Předlážděna byla také betonová dlažba před vstupem do kaple. Vnější jižní strana hřbitovní zdi byla zbavena nesoudržných částí, následně bylo provedeno omytí ploch tlakovou vodou, penetrační nátěr a lokální opravy zdiva a krycí hlavy. Nově byla po celé její délce udělána betonová římsa na odskoku zdiva. Vyrovnání bylo provedeno štukovou omítkou, která byla opatřena fasádním nátěrem.

Zdroj: MěÚ Rýmařov