Ukončení provozu recyklačního dvora na Palackého ulici

Upozorňujeme občany, že 31. srpna 2022 bude ukončen provoz recyklačního dvora na Palackého ulici v Rýmařově jako zařízení pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech. 

Nadále však bude prostor před bránou sloužit jako tzv. sběrné hnízdo – umístěny zde budou barevné kontejnery na papír, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, jedlý olej a tuk. Ostatní odpady nebo nepotřebné elektrozařízení, pneumatiky aj. bude možné odkládat na odpadovém centru na ulici 8. května.

Prosím neodkládejte žádný odpad mimo nádoby k tomuto účelu určené. Děkujeme.

Ing. Irena Orságová, jednatelka společnosti Městské služby, s.r.o.