Všichni velcí proroci a učitelé se nám snažili předat stejnou moudrost: buďte jednotní, milujte jeden druhého, respektujte se navzájem, chraňte i ty nejubožejší z vás, žijte v harmonii s přírodou a veškerými stvořeními

Ve skutečnosti jsou to stejné hodnoty, které se mnozí z nás pokoušejí naučit své děti. Ale náhle, v nějakém záhadném momentu v našich životech, se věci mění. Přestáváme věnovat pozornost hodnotám vyššího vědomí, zapadneme do každodenní rutiny života, jsme přinuceni řešit často nesmyslné a komplikované problémy, které pro nás připravil Deep state, jako odvedení pozornosti od probuzené skutečnosti a úplně se zamotáme do boje o přežití. V tomto bodě jsme přinuceni přijmout vytvořenou iluzi, že potřebujeme vydělávat věc zvanou „peníze“, abychom mohli žít na naší vlastní planetě, na které jsme se narodili.

Narodili jsme se zde do čistého otroctví, do neuvěřitelné pasti, která byla nastražená na nás těmi, kteří kontrolují tvorbu a zásoby peněz. Jsme chyceni do sítě nikdy nekončící války a ekonomického otroctví, které bylo okolo nás tak chytře utkáno, že mnozí z nás si tuto skutečnost ani neuvědomují. Toto kruté zotročení je kontrolováno úrokovou podvodnou strategií globální bankovní elity, která drží celý svět jako rukojmí a která udělala z každého z nás svého vazala, spoludlužníka nebo přímo dlužníka.
Všechny naše přírodní zdroje jsou těženy a prodávány nadnárodními korporacemi, které mají více práv, než živé dýchající lidské bytosti. Jednoduše jsme se stali otroky těchto korporací ve jménu peněz, chamtivosti a politické kontroly. Většina z nás vůbec netuší, jak to všechno funguje, jak jsou peníze vytvářeny a jak několik málo bankéřských rodin naprosto ovládá všechny představitelné aspekty a zásadní rozhodnutí našeho života.

Tento systém je navržen ke zničení všeho, co se mu postaví do cesty, všechny manipulace nám potvrdí globálně celosvětově ovládaná média a tak si zajišťuje tato klika vlastní přežití. Celý Systém se vyvinul do pokroucené formy vědomí, které klame lidstvo ohledně našeho vlastního smyslu života a naší duchovní nesmrtelné podstaty.

Umělý nedostatek peněz a cílená zadluženost je obrovskou překážkou, která většině lidí brání ve tvoření a harmonickém, spokojeném životě.

Milióny lidí se dnes ale postupně probouzí a uvědomují si jaká tichá, trvalá a záludná válka se stále vede proti lidstvu. Lidé po celém světě se začínají spojovat ve snaze o zásadní změnu a stále více si uvědomují, že v této době už existuje pro lidstvo mnohem lepší cesta.

Velcí filosofové nás nabádali k tomu, že velké materiální statky a bohatství nám štěstí nepřinesou. A také historie nám ukazuje, že během období velkých změn se rozpadaly i obrovské říše kvůli chamtivosti svých vůdců. Čas velké změny je opět tady. Záleží na nás, na lidech celého světa, jak tyto změny uvítáme. Změny nemůžeme docílit násilím a konfrontací, ale jen v lásce a jednotě celého lidstva. Historie nás již dostatečně poučila v tom, že láska, soucit a spolupráce jsou jedinými možnými nástroji a správnými hodnotami na cestě trvalých a pozitivních změn.

Začněme tedy aktivně rozšiřovat informaci o jednotném Vědomí celého lidstva, což nakonec dovolí ukončit naše vnucené rozdělení a promění naše utrpení na svobodu, spolupráci a hojnost v rámci globální komunity, naplněné vzájemnou láskou, namísto strachu, konfrontace a konkurenčního boje.

Zdroj:https://celostnivzdelavani.cz/