Dějiny národa Českého – Zámek Úsov

Úsov

  Zámek Úsov, který se nachází v okrese Šumperk v Olomouckém kraji, byl kdysi starý dřevěný královský hrad postavený v době krále Václava I. Přemyslovce, někdy okolo LP. 1238. Starý dřevěný hrad získal za svou věrnost králi Václavovi I. při úspěšném odražení Tatarů LP. 1241 olomoucký purkrabí Zdík ze Švábenic. Kamenný gotický hrad byl postaven cca LP. 1260, zřejmě z příkazu českého krále Přemysla Otakara II. a patří k nejstarším na Moravě. Od LP. 1278 až do LP. 1410 byl hrad Úsov vždy v držení panovníka. Jen LP. 1350 ho dal do zástavy král a císař Karel IV. Lucemburský markraběti Joštovi, který z něj učinil na krátkou dobu základnu svých vojenských posádek. 

  Samotný gotický hrad byl postupně přestavován pány z Vlašimi, a pány z Boskovic. Jeho dalšími vlastníky byl slavný rod Šternberků a od LP. 1597 patřil již slavnému šlechtickému rodu Lichtenštejnů, kteří také vystavěli barokní zámeckou budovu. V LP. 1898 umístil Jan II. z Lichtenštejna do zámeckých interiérů lesnické a lovecké muzeum s bohatými sbírkami zvěřiny z rozsáhlých lichtenštejnských panství a z loveckých výprav do Polska, Itálie, Afriky a taktéž z Indie. Lovecko-lesnické muzeum v Úsově je ojedinělým historickým muzeem ve střední Evropě. Prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalace z přelomu 19 a 20. století. Všechny exponáty jsou více jak sto let staré a v nezměněném stavu dodnes k nahlédnutí.

  Po roce 1945 byl zámek i sbírky do držení československého státu. A v roce 1950 se stal národní kulturní památkou a přešel do správy muzea města Olomouce. Přímo v areálu zámku je krásná renesanční restaurace, kde se hlavně v letních měsících v zahradní části pořádají historické rytířské turnaje. Opravdu tento zámek k návštěvě doporučuji. A kdo miluje myslivost, tak si jistě přijde na své.

Autor: Aleš Hroník

Zdroj:https://www.inadhled.live/