Oficiální teplotní stanice NOAA produkují poškozená data kvůli účelovému umístění na uměle vytvořená horká místa

Nová studie, Corrupted Climate Stations: The Official US Surface Temperature Record Remains Fatally Flow , zjistila, že přibližně 96 procent amerických teplotních stanic používaných k měření změny klimatu nesplňuje to, co National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) považuje umístění podle vlastních publikovaných standardů za „přijatelné“ a nezkažené.

Zpráva, kterou zveřejnil The Heartland Institute, byla sestavena prostřednictvím satelitních a osobních průzkumných návštěv meteorologických stanic NOAA, které přispívají k „oficiálním“ údajům o teplotě země ve Spojených státech. Výzkum ukazuje, že 96 % těchto stanic je poškozeno lokalizovanými efekty urbanizace – produkcí tepelného zkreslení kvůli jejich těsné blízkosti k asfaltu, strojům a dalším objektům, které produkují teplo, zachycují teplo nebo teplo zvýrazňují. Umístění teplotních stanic na taková místa porušuje vlastní publikované standardy NOAA (viz oddíl 3.1 na tomto odkazu ) a silně podkopává legitimitu a velikost oficiálního konsenzu o dlouhodobých trendech oteplování klimatu ve Spojených státech.

„S 96procentním teplotním vychýlením v měření teploty v USA je nemožné použít jakékoli statistické metody k odvození přesného klimatického trendu pro USA,“ řekl vedoucí studie Heartland Institute  Anthony Watts , ředitel studie. „Data ze stanic, které nebyly poškozeny špatným umístěním, ukazují, že rychlost oteplování ve Spojených státech je snížena téměř o polovinu ve srovnání se všemi stanicemi.“

„ Požadavky a standardy pro pozorování klimatu [Národní meteorologická služba] “ NOAA nařizuje, že přístroje pro měření teploty musí být „nad rovným terénem (země nebo drn) typickým pro oblast kolem stanice a alespoň 100 stop od jakéhokoli rozsáhlého betonového nebo dlážděného povrchu. “ A že „budou učiněny veškeré pokusy vyhnout se oblastem, kde je prokázáno, že drsný terén nebo odvod vzduchu vedou k nereprezentativním údajům o teplotě“. Tato nová zpráva ukazuje, že pokyny jsou pravidelně porušovány.

PŘEČTĚTE SI ZPRÁVU (PDF).

Chcete-li získat další informace nebo si promluvit s autory této studie, kontaktujte viceprezidenta a ředitele komunikace Jima Lakelyho na e-mailové adrese  jlakely@heartland.org  nebo zavolejte/text 312-731-9364.

Tato nová zpráva navazuje na studii z března 2009 s názvem „ Je americký rekord povrchové teploty spolehlivý?  , která zdůraznila podskupinu více než 1 000 zkoumaných stanic a zjistila, že 89 procent stanic mělo problémy s tepelným zkreslením. V dubnu a květnu 2022 tým výzkumníků The Heartland Institute navštívil mnoho stejných teplotních stanic jako v roce 2009 a mnoho dříve nenavštívených. Nový průzkum odebral vzorek 128 stanic NOAA a zjistil, že problém tepelného zkreslení se jen zhoršil.

„Původní projekt povrchových stanic z roku 2009 přesvědčivě prokázal, že federální vládní systém monitorování povrchové teploty byl narušen, přičemž velká většina stanic nesplňovala vlastní standardy NOAA pro důvěryhodnost a kvalitu. Vyšetřování vládních kontrolních orgánů OIG a GAO potvrdilo zjištění zprávy z roku 2009,“ řekl H. Sterling Burnett., ředitel Centra Arthura B. Robinsona pro politiku klimatu a životního prostředí v The Heartland Institute, který letos na jaře sám zkoumal povrchové stanice NOAA. „Tato nová studie je důkazem dvou věcí. Zaprvé, vláda je buď nešikovná, nebo se z politických důvodů tvrdošíjně odmítá poučit ze svých chyb. Zadruhé, vládním oficiálním teplotním záznamům se nedá věřit. Odráží to jasný efekt městského tepla, nikoli národní teplotní trendy.

Příklad problému zkreslení

Níže uvedený graf, který se nachází na straně 17 zprávy , ukazuje údaje za 30 let z teplotních stanic NOAA v kontinentálních Spojených státech (CONUS). Modré čáry ukazují zaznamenané teploty a trend ze stanic, které splňují publikované standardy NOAA. Žluté čáry jsou teploty odebrané ze stanic, které nejsou v souladu s těmito normami (tj. v blízkosti umělých horkých míst). Červené čáry jsou „oficiálně“ upravená teplota uvolněná NOAA.

„Pokud se podíváte na nerušené stanice, které dodržují publikovaný standard NOAA – ty, které jsou správně umístěné a bez lokalizovaných městských tepelných zkreslení – vykazují přibližně poloviční rychlost oteplování ve srovnání s narušenými stanicemi, které mají takové zkreslení,“ řekl Watts. „Přesto NOAA nadále používá data ze svých stoletých sítí povrchových teplot s předpojatostí vůči teplotě k vytváření měsíčních a ročních zpráv pro americkou veřejnost o stavu klimatu.“

„Problém lokalizovaného tepelného zkreslení u těchto stanic byl prokázán v reálném experimentu provedeném laboratoří NOAA v Oak Ridge, Tennessee a zveřejněném v recenzovaném vědeckém časopise .“ Watty přidány.

„Naproti tomu NOAA provozuje nejmodernější síť povrchových teplot s názvem US Climate Reference Network ,“ řekl Watts. „Je bez lokalizovaného tepelného předpětí, ale data, která produkuje, nejsou nikdy zmíněna v měsíčních nebo ročních zprávách o klimatu, které NOAA zveřejňuje pro veřejnou spotřebu.


Heartland Institute ,  volnotržní think-tank založený v roce 1984, je jednou z předních světových organizací propagujících práci vědců, kteří jsou skeptičtí k tomu, že lidská činnost způsobuje klimatickou krizi.

Heartland od roku 2008 hostil  14 mezinárodních konferencí o změně klimatu  , kterých se zúčastnily tisíce lidí, vydal šestidílnou  sérii Climate Change Reconsidered od Nevládního mezinárodního panelu pro změnu klimatu a již 21 let vydává  Environment and Climate News . Heartland Institute také vydal několik populárních knih o klimatu, včetně  Proč vědci nesouhlasí s globálním oteplováním  (2015),  Sedm teorií změny klimatu  (2010) a  Je spolehlivý záznam teploty povrchu USA?  (2009).

Zdroj: https://wattsupwiththat.com/2022/07/27/new-surface-stations-report-released-its-worse-than-we-thought/