Výpočet vodného pro rok 2023

Pro rok 2023 schválilo představenstvo společnosti Vak a.s. Bruntál cenu vodného ve výši 47,75 Kč/m3 + 10% DPH, tj. celkem 52,53 Kč/m3. Jedná se o zvýšení ceny vodného o 14,6%. Nárůst ceny je způsoben především dramatickým zvýšením ceny el. energie, ale i ostatních vstupních nákladů jako je cena chemikálií, stavebních materiálů a prací, ceny vody surové odebírané od správců povodí a v neposlední řadě nárůstem mzdových nákladů. Nárůst ceny se pohybuje pod průměrným nárůstem ceny vodného u ostatních vodárenských společností obdobného typu a nedosahuje ani průměrné inflace v ČR.

Ing. Jaroslav Jouza, ředitel společnosti