Státní účtenka za rok 2022

PETR BOROVEC

Stát zapomněl poslat všem svým zákazníkům účtenku za ty služby, co nám poskytl, nebo spíše který jsme byli nuceni zaplatit. Přeci zákazník by měl vědět, za co platí.

Stát zapomněl poslat všem svým zákazníkům účtenku za ty služby, co nám poskytl, nebo spíše který jsme byli nuceni zaplatit. Přeci zákazník by měl vědět, za co platí. Pokud politik opravdu ví lépe než občan, za co je lepší utratit peníze, pak by bylo super, kdyby ten doklad dostal každý občan a mohl se podívat, za co utrácí ty vyvolení.

Rok 2022 byla krize drahých energií. Stát se určitě zadlužil, aby nás zachránil a určitě všechny méně důležité výdaje seškrtal a navýšil ty důležité výdaje. Skutečně tak dělal? Co je podle vyvolených nejdůležitější výdaj?

Shrnutí:
Výdaje státu se zvýšily o 4% z toho na dluh je 18,9%.
Na důležité ministerstva poskytující důležitou služby se výdaje snížily o -0,26% na 34,20% ze všech výdajů.
Výdaje pokřivující trh a zvyšující chudobu se zvýšilo o +0,14% na 51,87%.
Výdaje za správu státu se zvýšily o 0,13% na 13,93%.

Pokud by člověk vydělávající 30 000Kč měsíčně čistého. Každý měsíc vše utratil a ještě se zadlužil -5 670Kč. Zadlužoval by se stejným tempem jako stát.

Zajímavosti z účtenky a ze zadní strany.

1) Příjmy státu stouply jen o +9% takže neplatí, že příjmy státu rostou stejně jako inflace (17,5%). Není tedy moudré platy státních zaměstnanců vázat k inflaci! Příští rok se tedy můžeme těšit na zrušení valorizace všech platů u státních zaměstnanců? Jako poslanců, důchodců, doktorů, učitelů.

2) Výdaje na dluh se snížily z 22% na 18,9%. Peníze získané na dluh jsou nově vytvořené peníze, které vytvoří inflaci a ta znehodnotí úspory obyvatel, kteří spořili třeba na důchod, ale nejvíce na dům.

3) Počet nových exekucí se zvýšil meziročně o 6,8%. Podobně jako minulý rok. Dlouhodobě pozorujeme, že přibývá lidí, kteří se chovají stejně jako stát. A tito lidé, kteří spadnou do chudoby (exekuce, bezdomovectví) se velmi těžko dostanou z chudoby. Hlavně kvůli státu, který jím nemilosrdně účtuje za služby, které nevyužívají. S přibývajícími lidmi v chudobě roste i potencionálních voličů, kteří chtějí násilně pomocí státu si přilepšit a dostat se z tíživé situace. Co vrhá celou společnost do chudoby a nezaměstnanosti.

4) Za rok 2022 se navýšilo počet státních peněz v oběhu o 7,38%. Neboli o 7,38% jsou peníze méně hodnotné.

5)Státní dluh navýšil množství peněz o cca 6,05%.Což znamená, že na budoucí inflaci se stát podílí 81% a občané vytvořili půjčováním přes hypotéky zbytek. Stejně jako minulé roky.

6) Procházeli jsme energetickou krizí, a tak můžeme vidět, že nejvíce peněz bylo potřeba dát Českému telekomunikačnímu úřadu. Kde si polepšili o 969%. Z 697 mil na 7 453 mil Kč, vytvářet nespokojenou náladu a strach je drahé.

7) Když je drahá energie, tak se šetří a příroda není tak ničena. Proto se přirozeně státní výdaje na životní prostředí zvýšilo o 45%. Ach jo.

8) Krize zvyšuje výdaje politikům stejně jako normálním lidem, a tak se výdaje parlamentu zvýšily o 51%. Ještě že je to malá položka, co nás nemusí trápit. Co je horší, že se šetřilo na zdravotnictví a to o –28 %. Poslanci totiž nevědí, že tento rok je i krize s léky, které nejsou. Protože, nejsme ochotní za ně zaplatit a že zdravotnictví máme dobrý, ale úroveň je otřesná.

9) Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vyplácí nejvíce státních zaměstnanců. Kteří převážně netvoří a neudržují bohatství, si berou z rozpočtu o +6% více a jako každý rok snědli více než minule. Jeden jejích roční výdaj by ministerstvo zdravotnictví stačilo na 35 let.

10) Úroky za dluh, se zvýšil o 18% a činí 2,5% všech výdajů. Mohli jsme za to mít 2 zdravotnictví.

Vládní během roku schválila:

Pro inflační balíček, dotující spotřebu energií což pomohlo vyhnat cenu výše a zvětšit nedostatek.

Nezrušila valorizaci platu státních zaměstnancům a tak důchodci, politici, nepocítili inflaci a nespolupracovali se zbytkem národa.

Vláda zajistila nový zdroj zkapalněného plynu a tím zvýšila nabídku a snížila cenu a strach.

Pro inflační balíček, který pomáhal rodinám s dětmi na úkor pracujících.

zdroj informací:
https://monitor.statnipokladna.cz/statni-sprava/rozpocet/vydaje-organizacni?rad=m&obdobi=1912

první část
druhá část

Petr Borovec