Více než polovina Čechů se bojí otevřeně vyjádřit
své názory a má pocit, že se vrací cenzura

Posláním Společnosti pro obranu svobody projevu je podpora svobody slova jako základní
podmínky pluralitní demokracie a obrana proti novým formám cenzury na digitálních
platformách, které se stávají hlavními veřejnými fóry občanské diskuse. Rostoucí tlak na
omezování svobody slova a pokusy o zavádění cenzury, a to jak ze strany digitálních
platforem, tak i Evropské unie a české vlády, vyvolávají oprávněně u veřejnosti stále více
nezodpovězených otázek. Bojí se Češi otevřeně vyjadřovat své názory? Mají pocit, že se do
jejich životů vrací cenzura? O čem se lidé dnes bojí mluvit? A je potřeba zavádět novou
legislativu a bojovat s dezinformacemi?
Reprezentativní průzkum prováděla agentura SANEP. Sběr dat probíhal v období 13.-26.
února 2023 a zúčastnilo se jej 3 256 dotázaných. Byla použita metodika internetového CAWI
on/off-line průzkumu prostřednictvím unikátního internetového respondentního panelu
společnosti SANEP o velikosti více než 220 tisíc respondentů v rámci České republiky.
Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá
sociodemografickému rozložení obyvatel České republiky ve věku 18+ let dle Českého
statistického úřadu. Kontrola vzorku byla provedena triangulační datovou metodou. Statistická
odchylka činí +- 1,5 %.
Z reprezentativního průzkumu mimo jiné vyplynulo, že se již více než polovina českých
občanů bojí otevřeně vyjádřit své názory. Téměř 61 % dotázaných považuje v případě šíření
nepravdivých informací za nejvíce nebezpečnou provládní propagandu bagatelizující
energetickou a ekonomickou krizi. Skoro dvě třetiny respondentů si myslí, že
s dezinformacemi, jakožto s přirozeným jevem doprovázejícím demokracii, není třeba bojovat
novou legislativou, ale spíše diskusí a vzděláváním. Nejvíce se lidé bojí otevřeně vyjadřovat
k migraci, onemocnění Covid-19 a otázkám týkajícím se pohlaví a manželství.

Celý test je zde https://www.sosp.cz/wp-content/uploads/VysledkyPruzkumu2302.pdf