Zápis do rýmařovské mateřské školy

Stejně jako v minulosti budou moci rodiče se svými dětmi nejprve navštívit všechna pracoviště školy, prohlédnout si interiér, vybavení, seznámit se s pedagogy a prostředím školy.

Rodiče se s dětmi mohou zapojit se do připravených her a činností a informovat se o zaměření jednotlivých pracovišť.

Dny otevřených dveří jsou na jednotlivých pracovištích naplánovány takto:

  • pracoviště Janovice, Zámecký park 6 – pondělí 24. dubna v době od 14:30 do 16:00,
  • pracoviště 1. Máje 11 – úterý 25.dubna v době od 14:30 do 16:00,
  • pracoviště Revoluční 30 – středa 26. dubna v době od 14:30 do 16:00,
  • pracoviště Jelínkova 3 – čtvrtek 27.dubna v době od 14:30 do 16:00.

Při návštěvě školy si rodiče mohou vyzvednout formulář žádosti pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání, který je možno také stáhnout z webových stránek školky. Žádost musí být potvrzená dětským lékařem. 

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost přinesou rodiče osobně na ředitelství školy k zápisu ve dnech 9. a 10. května 2023 v době od 08:00 do 16:30 hodin. K zápisu je nutno přinést také rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce (doklad o tom, že je dítě přihlášeno k trvalému pobytu v Rýmařově). Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude řádně zaregistrována a její vyřízení podléhá správnímu řádu. Ve správním řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy podle kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách mateřské školy.

Děti budou rozděleny do mateřských škol podle rodiči vybraného místa poskytovaného vzdělávání. V případě překročení kapacity požadovaného pracoviště mateřské školy má ředitelka právo dítě přijmout do jiného místa vzdělávání.

K požadavkům rodičů lze přihlédnout pouze:

  • při opakované žádosti, tj. dítě nepřijaté k předškolnímu vzdělávání v minulém školním roce,
  • v případě umístění dítěte na konkrétní pracoviště, pokud se na stejném pracovišti vzdělává sourozenec dítěte.

Na rozhodnutí o přijetí dítěte má ředitelka mateřské školy ze zákona lhůtu 30 dnů, ve složitějších případech pak až 60 dnů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. Nezveřejňují se jména nebo osobní údaje dětí či rodičů, ale registrační čísla podaných žádostí.

Kontaktní údaje:

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, okres Bruntál
Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov
tel. 732 786 713
e-mail: reditelstvi@msrymarov.cz  
www.msrymarov.cz 

Božena Jarošová, ředitelka Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.

Zdroj:https://www.rymarov.cz/