Do předčasného důchodu zamířil rekordní počet Čechů

Úřady evidují rekordní počty lidí, kteří míří do předčasného úřadu. Podle aktuálním údajů Českého statistického úřadu, které má redakce FAEI.cz k dispozici, bylo v roce 2022 nově přiznáno 44,6 tisíce starobních důchodů před dosažením důchodového věku, což bylo téměř o 20 tisíc více než v předchozím roce. Rekordní je i letošní počet nových žadatelů.

Předčasné důchody loni tvořily téměř polovinu všech nově přiznaných důchodů, kterých bylo podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) téměř 45 tisíc. Jinak se ale počet příjemců starobního důchodu meziročně snížil o zhruba 11 tisíc na 2,37 milionu osob. Průměrná výše starobního důchodu v prosinci 2022 činila 18 098 korun, tedy meziročně o 2 645 korun více.

„Starobní důchod pobíralo 2,37 milionu osob, což představovalo většinu všech důchodců. Dále 414  tisíc osob pobíralo invalidní důchod, 24 tisíc samostatně vdovský nebo vdovecký důchod a 39 tisíc sirotčí,“ uvedla Helena Chodounská z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Třetina předčasných důchodů

Podle ČSÚ pobíralo v roce 2022 předčasné starobní důchody 29 procent ze všech příjemců plného starobního důchodu, což je výrazný nárůst oproti předchozím letům. V roce 2010 představovali příjemci předčasných důchodů 19 procent. 

V roce 2022 bylo nově přiznáno 44,6 tisíce starobních důchodů před dosažením důchodového věku, což bylo téměř o 20 tisíc více než v předchozím roce. Důvodem nárůstu bylo, že v roce 2022 byla penze dvakrát mimořádně valorizovány. 

„Průměrná výše nově přiznaného předčasného starobního důchodu v roce 2022 dosáhla 18 221 korun, byla tedy o 2 220 korun nižší než při dosažení řádného důchodového věku,“ sdělila Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Nová důchodová pravidla

Od letošního října platí pro předčasné důchody nová pravidla, jak o tom informovaly České noviny, tedy web ČTK. Do předčasné penze bude možné chodit nejvýš tři roky před důchodovým věkem. Dosud se tato hranice postupně prodlužovala na pět let. Dřívější penzi bude možné získat také až po 40 letech placení důchodových odvodů, doteď stačilo 35 let.

Při dřívějším nástupu do důchodu se bude základ pro výpočet penze krátit za každých 90 dnů před termínem o 1,5 procenta. Dosud se strhávalo za každé tři měsíce před důchodovým věkem 0,9 procenta ze základu, od jednoho roku do dvou let 1,2 procenta a až od druhého roku 1,5 procenta. 

Zásluhový díl penze se už také nebude valorizovat. Navyšovat se začne až od dalšího roku poté, co člověk dosáhl řádné penzijní věkové hranice. Do té doby se bude zvedat jen solidární pevný díl důchodu.

Rekordní počet žadatelů

Na konci června mělo trvale zkrácenou penzi kvůli předčasnému odchodu do důchodu 696,8 tisíce z celkem 2,36 milionu starobních důchodců a důchodkyň. Průměrně pobírali 18 398 korun. Průměrná částka při řádném nástupu činila 20 233 korun. 

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostala letos do poloviny září 86,4 tisíce žádostí o předčasný důchod. Je to o 5,8 tisíce více než za celý loňský rok a zhruba třikrát víc než za rok 2021. Zájem o dřívější penze se výrazně zvedl loni na podzim poté, co ministerstvo práce upozornilo na jejich tehdejší výhodnost.

Autor:Pavel Baroch

Zdroj: https://faei.cz/