Občané Rýmařova mohou zdarma získat nádoby na plast a papír

Již dříve jsme informovali o chystaných změnách v odpadovém hospodářství v našem městě – všechny informace naleznete pohromadě na webových stránkách města. Jednou ze zásadních změn je zavedení svozu papíru a plastu přímo od rodinných a bytových domů, které zdarma dostanou vlastní nádoby na tyto vytříděné odpady.

Na nádoby na plast a papír máte nárok, pokud žijete v rodinném domě (objednávku vyplní jeden zástupce domácnosti) nebo v menším bytovém domě do 4 domácností (objednávku vyplní jeden zástupce za každou domácnost nebo zástupce za celý dům v případě dohody o společném využívání nádob). Nádoby je možné objednat až do 31. března 2024 na Městských službách Rýmařov u paní Maršalové (tel. 778 710 854, e-mail leona.marsalova@mestskesluzby.cz) nebo vyplnit on-line formulář, který je zveřejněn na webových stránkách Městských služeb. Do týdne pak objednatel musí osobně navštívit Městské služby a podepsat smlouvu o výpůjčce.

Nádoby během dubna letošního roku zdarma přivezou pracovníci Městských služeb Rýmařov přímo domů všem, kteří si o ně zažádali. Podrobnosti o rozvozu nádob včas zveřejníme.

Svoz plastu a papíru pak bude probíhat jednou měsíčně. První svoz těchto nádob proběhne koncem května. Aby občané měli celý rok přehled o přesných termínech svozu, dostanou zavčas svozový kalendář. V den svozu postaví plnou nádobu před dům a svozová společnost se postará o její vysypání. Díky novému systému třídění nebude nutné provozovat drahá sběrná hnízda poblíž rodinných domů a menších bytových domů. Z tohoto důvodu bude postupně snížen jejich počet. Pokud si nepořídíte vlastní nádoby na papír a plast, budete je moci odkládat v odpadovém centru na ulici 8. května.

Se zavedením pohodlného systému třídění bude změněna četnost svozu směsného komunálního odpadu. Od června 2024 se u rodinných domů bude svážet směsný komunální odpad pouze jednou za 14 dní. V budoucnu je plánováno snížit četnost svozů i u bytových domů. V některých může tato novinka vzbudit obavy z rychlého přeplnění nádoby a nepříjemného zápachu, který se s velkým množstvím odpadu pojí. Chceme občany ujistit, že se není čeho bát. Stačí jen poctivě třídit odpad. Děkujeme všem, kteří se do nového systému třídění zapojí.

Mgr. Jana Hrbáčová, tisková mluvčí MěÚ Rýmařov