„Andělské louky“ v Rejcharticích

Letošní zima je prapodivná. Každodenně je skoro zataženo, často prší a jen občas se z mraků snáší mokrý sníh. Počasí připomíná spíše pozdní, bezbarvý podzim. Dnes (21.1.) konečně napadl sníh, mezi kupolemi mraků září modrá obloha, sluníčko svítí na zasněženou krajinu a bělostný sníh pod horami. Vydám se do obce Rejchartice, už jsem zde dlouho nebyla. Nejdříve se poohlédnu kolem kostela, v jehož blízkosti se nachází „Andělské louky“.

Přijíždím po chvíli do Rejchartic (něm. Reigersdorf), ležící v půvabném horském údolí podél Rejchartického potoka. Obloha je bez jediného mráčku. První zmínka o obci pochází z roku 1350 zakladatele Richarda, v latině Riccardi villa, s přízviskem „ves lidí Rejchartových“. Stará pověst říká, že v dávných dobách byla postavena tvrz, hospodářský dvorec obehnaný valem. Místní obyvatelé se domnívají, že tvrz byla poničena v době četných válek nebo vyhořela. Uvádí se, že Richard z Rejchartic povolal zásluhou Žerotínů do údolí Rejchartického potoka kolonisty z Německa. Nicméně po mnoha letech příslušela obec k bludovskému panství. Po roce 1848 byly Rejchartice s blízkým Osikovem připojeny k soudnímu okresu v Šumperku. V době meziválečného období byl v provozu vodní mlýn a lom.

Po druhé světové válce došlo k odsunu německých obyvatel. Kolem roku 1930 zde žilo více než 500 obyvatel, z toho jen 11 Čechů. V roce 1950 klesl počet obyvatel na 230 osob. Při posledním sčítání v roce 1991 bylo zjištěno jen 153 obyvatel, trvale ve 36 obydlených domů. Od roku 1976 byla zrušena škola, dnes zde najdeme jen kino a prodejnu smíšeného zboží.

Obec je obklopena vrchovinou s nejvyšším vrchem Smrkem (742m), Kozí skalkou (711m) a přilehlého Prostředního vrchu (547m).

V roce 1673 byl postaven na původním místě dřevěného kostela nový kostel sv. Michala, s renesančním jádrem a pozdní barokní architekturou z roku 1770. Fara v době třicetileté války zanikla, obnovena byla v roce 1784.

Zajímavostí kostela jsou křížová cesta, čtrnáct obrazů, které vytvořil malíř Jindřich Kress z Rapotína, varhany a v roce 1862 také dva zvony, pocházející z roku 1651.

Ohradní zeď a kostel jsou od roku 1958 chráněnou památkou. Stavba je jednolodní se dvěma bočními, půlkruhovými kaplemi. Věž je kvadratická.

Hledím k rozsáhlým loukám pod vrchem Kozí skalky (711m)……. Za ohradní zdí se nachází kolem kostela nevelký hřbitov.

Naproti, v těsné blízkosti kostela a silnice, se vypíná Prostřední vrch (547m).

Obešla jsem celý kostel a pozvolna jdu k loukám.

Naproti Obecního úřadu Rejchartice (vpravo) se nachází „Andělské louky“.

Přecházím zasněžený potůček.

V roce 2010 se podařilo zachránit unikátní barokní sakrální kapličku pod lesem, na jednom z nejhezčích míst obce. Sluneční paprsky zabarvily stíny stromů domodra.

V roce 2013 se několik řezbářů nechalo inspirovat krásnou krajinou v údolí Rejchartic, obklopené rozsáhlými loukami, lesy a zvlněnou hornatinou. Od tohoto roku se na „Andělských loukách“, každoročně v červenci, koná tradiční sochařské sympozium „Andělárium-Galerie pod širým nebem“.

Domorodci projekt nadšeně přivítali. Řezbáři získali podporu od faráře kostela a jejich kamaráda z Velkých Losin. Navíc byl přislíben patronát, duchovní teoretické vedení, aby řezbáři netápali v andělské symbolice.

Památník obětem.

Autor Jiří Prchal 2016.

Autorka Romana Krestýnová 2013.

Sochařské sympozium získalo nové sponzory a spolupořadatelé, např. občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné a město Šumperk.

U některých soch jsem zatím autora nezjistila. Doplním….

Pohled z louky ke kostelu.

Autor Marek Němec 2016.

Vpravo autor Marek Němec 2016, vlevo Petr Eschler 2015, vedle autor Tomáš Wurst 2013.

Autorka Romana Krestýnová 2016.

Autor Václav Kyselka 2016.

Průzor sochy autora Václava Kyselky 2016.

Vlevo autor Tomáš Wurst 2013, uprostřed Rostislav Župka 2015.

Vpravo socha autora Rostislava Župky 2016. Na projekt „Andělské louky“ byla navázána „Andělská stezka“, která propojuje Šumperk s Rejcharticemi po modré, žluté a zelené značce s několika zastaveními. Projekt je otevřený a bude stále pokračovat. Sochy na „Andělských stezkách“ jsou pravidelně udržovány Spolkem Artibi Šumperk. „Andělárium – Galerie pod širým nebem“ je významným projektem pod jesenickými horami.

Autor: ZK
Krásné Jesenicko


Zdroj: volně upraveno z webu obce Rechartice, Vlastivědy Jesenicka a webu „Andělárium…“