Záměr pronájmu nemovitého majetku města – RM 03.02.2020

Město Rýmařov zveřejňuje na základě usnesení rady města č. 1735/35/20, 1737/35/20 až 1741/35/20
ze dne 04.02.2020
záměr pronájmu těchto pozemků

Více informací zde  RM _03-02-2020_záměr pronájmu.pdf