Jak chránit spolehlivě sebe i děti před škodlivým elektrosmogem?

V dnešním světě, zaplaveném datovými signály a ostatním elektrosmogem, narůstá více zdravotních potíží. K tomu opakovaně přispívá i naše vláda – naposledy novou vyhláškou 291/2015 Sb. s účinností
od 18.11.2015, čímž se zákonné limity znova ještě více uvolnily, což znamená, že legislativa umožňuje instalovat mobilní BTS vysílač již 1,3 m od obydlí!

Tím samozřejmě narůstá riziko větší expozice při
umístění na střechy. Vzrůstá neplodnost, malé děti mají díky wi-fi, chůvičkám atd. alergie, ekzémy,poškozenou imunitu, nervový systém, krevní obraz. Ve školním věku jsou roztěkanější, nepozornější a
agresivnější, pokud jsou zaplaveni wi-fi signálem trvale i doma, píší úkoly s hlavou těsně u lampy s trubicovým světelným zdrojem… I jejich rodiče často trápí migrény, trvalá únava a řada dalších potíží.
Opakovaně celé roky při měření vidím jasnou souvislost a následky. Větší zátěž a hodnoty elektromagnetických polí (dále jen EMP) vychází především z domácích spotřebičů. Naměřené hodnoty
bývají oproti signálu venkovních vysílačů stokrát horší z domácí wi-fi sítě a ještě horší z bezdrátového telefonu, chůviček, úsporných trubicových světelných zdrojů, zářivek a z některých LED světel.


Stačí, naučit se pár snadným pravidlům, jak se co nejvíce vyhýbat EMP a co vypínat. Některé rodiny se při výběru bydlení moudře vyhýbají blízkosti
venkovních drátů vysokého napětí a vysílačům mobilních operátorů, ale přitom jsou většinou mnohem více doma ozařováni svými elektrospotřebiči, svítidly, kabely ve zdi u postele a tím nejhorším – neustálým vyzařováním své wi-fi sítě a přenosného telefonu i přes noc! Vypínání wi-fi a bezdrát. telefonu alespoň na noc, přinese organismu výraznou úlevu! Dejte si doma, i sousedovi, časovací zásuvku za 80,- a časovač bude sám pak odpojovat napájení wi-fi routeru třeba od půlnoci do rána. Nejlepší je, zapínat wi-fi jen v nutném případě, jinak využívat internet jen přes kabelové připojení.
Asi 4 % lidí jsou elektrosenzitivnější, bývá jim špatně i z jednoho wi-fi signálu, reagují bolestmi i zhoršenou psychikou na pulzní pole a na různé další působení EMP. Ostatní lidé elektrosmog necítí, ale větší množství EMP poškozuje každý živý organismus bez výjimky, přičemž dochází k oxidativnímu stresu a řadě dalších destruktivních vlivů v organismu. Chladničky a mrazničky by neměly být umístěny hned za zdí, kde se spí. EMP
pronikají snadno i stropy a stěnami – také od sousedových bojlerů, kotlů, varných desek… To při měření ukazuji s měřícími přístroji – kam až sahá a
působí škodlivé EMP od zdí sousedů. Elektrické přikrývky a podložky způsobují poruchy spánku, bolesti hlavy, poruchy srdeční činnosti, zvýšené
riziko pro těhotné a plod. Proto je do postelí rozhodně nepořizujte a nepoužívejte. Poškozuje se spánek a zdraví podobně, jako v blízkosti drátů velmi vysokého napětí! Podle nového předpisu jsme najednou 2x odolnější, ale tomu opravdu nevěřte. Původní studie (1968 SZÚ) uvádí, že nevratné
destrukce buněk, DNA atd., začínají již na mnohem nižších úrovních netermického působení, ale to většina zemí zcela přehlíží, protože by se nemohlo využívat wi-fi, mobilní telefony a podobné technologie v přímé blízkosti člověka – proto se naopak r. 2000 povolily 10 x tolerantnější limity. Pak ještě 2 x bez jakékoli rozumně nastavené prevence a předběžné opatrnosti alespoň tam, kde jsou děti! Přitom mnohde ve světě je již opačný trend.
Osvětlovací lampy je třeba vzdálit alespoň na metr od hlavy a těla včetně jejich elektrických přívodů – u postele, i u pracovního stolu. Přesto, že je na
noc zhasneme, střídavé napětí „živé“ fáze stále tvoří škodlivé pole, a to sahá ještě dále pokud je lampa kovová. Řešením je – kabel s plochou vidlicí
vyměnit za kabel s kulatou zástrčkou využívající i zemnící kolík – aby k lampičce vedl i zemnící drát žlutozelený, a ten vodivě spojit s kovovou kostrou lampy. Podobně poslouží i drát, na jehož konci jsou krokosvorky. Jednu stranu přicvaknete ke kovové lampě, druhou stranu k zemnícímu kolíku, trčícímu ze zásuvky. Tím bude EMP odváděno a naměříme mnohem kratší vyzařování. Je potřeba uzemnit i digestoř v kuchyni a další kovové prvky, plochy, svítidla – uleví se od migrén! Nejlépe zavolat elektrikáře, aby lampy a vše pořádně uzemnil a funkčnost uzemnění důkladně zkontroloval!
Vzdálit od hlavy a polštáře je potřeba i nabíječky, adaptéry a radiobudík. Jejich ještě silnější EMP působí 0,7 až 1,5 m daleko. Všechno to názorně
ukazuji klientům v rámci celkového měření bytu, pomocí měřících přístrojů, aby viděli, jak až daleko kolem vodičů a elektrospotřebičů EMP sahá, a
kde až vlivem EMP dochází také k porušení molekulárních vazeb, destrukci buněčných stěn, membrán a DNA kódování, lámání chromozomů, k
arytmii, leukémii… jak prokázaly i studie SZÚ Praha, a další, které Vám mohu poslat mailem. Mnoho materiálů mám přímo ke stažení na mém webu.
Velice silný elektrosmog se nachází kolem kopírek a tiskáren, akvárií, neumisťujte si je v kanceláři blíž než metr od těla a už vůbec ne dětem k posteli!
Kolem nových plochých TV a displejí dosahuje EMP jen do půl metru. Ploché monitory počítače vyzařují EMP cca 10 cm. Tím vyvracím mnohé
nesmysly o tom, že televize a počítače jsou škodlivé pro celou místnost. Stejně tak nevadí satelitní talíř – parabola je jen pasivní anténa pro příjem.
Mezi nejhorší škůdce patří přenosné ruční bezdrátové telefony se základnou připojenou na pevnou linku. Často jsou používány v kancelářích,
obchodech, domácnostech. Dokud jejich napájecí základnu neodpojíte ze zásuvky, jste trvale zatíženi i tisíckrát silnějším EMP, než jaké běžně
naměříme z venkovních vysílačů! Silné vyzařování bezdrát. telefonů poškozuje zdraví ještě i sousedům přes zeď. Vytváří poruchy mozkové činnosti,
bolesti hlavy, poruchy chování a látkové výměny, nervozitu. Bohužel vyzařují signál nepřetržitě, dokud neodpojíte jejich napájení. Řešením je: pořídit
„EKO plus“ variantu za cca 500,- Kč, ty vyzařují slaběji a pouze při volání, jinak již nevyzařují vůbec. Stojí za tu úlevu zdraví, pořídit je i sousedům…
Při telefonování používejme sluchátka a vzdalme mobilní i přenosný telefon co nejvíce od mozku – alespoň 2 cm telefon od ucha, raději alespoň 10 cm. Děti do 12 let by neměly telefonovat vůbec! Pokud je neučíte kouřit, zakazujte jim i mobil! Škodlivost se prokázala téměř stejná. Zbytečné dlouhé
volání babičce nebo kamarádům opravdu hodně poškozuje mozek a v mládí již mnozí mají nádor na mozku, v tomto nesete za zdraví dětí
zodpovědnost! Zvláště škodlivé je volání u televizí, lamp, pod vysokým napětím, protože dochází k interferenci a spolupůsobení s dalšími poli
dohromady. Bezohledné je zbytečné dlouhé volání v kovových dopravních prostředcích a v těsné blízkosti mnoha lidí. Když už volajícímu nevadí, že
poškozuje sebe, neměl by bezohledně dlouhým hovorem poškozovat zdraví okolním lidem a dětem! Nepokládejte mobilní telefon se zapnutými
datovými přenosy do ložnice. Zvláště chytřejší smartfony každou chvíli kontaktují svoji základnu, kontrolují aktualizace svých programů a téměř stále vysílá data, proto mějte trvale vypnutý datový přenos (3G, 4G, LTE), i přes den, pokud zrovna nepotřebujete mapy atd. Proč? Ostré obdélníkové
impulzy dráždí receptory a ty přerušují v organismu noční regenerační procesy včetně tvorby důležitého melatoninu, snižuje se imunita a obranyschopnost. Proto je také důležité (alespoň) na noc vypínat wi-fi síť (bezdrátový internet). Wi-fi od sousedů, je většinou výrazně slabší, pokud
nemají router hned za zdí. Plných čárek signálů od sousedů se neděste, znamenají dobrý přenos, ten ale funguje již při velmi nízkém výkonu. Proto je zásadní, omezit doma právě tu svoji wi-fi, protože ty od sousedů, analyzátorem naměříme většinou výkonově velmi slabé, nehledě na „plné
čárky“. Mnohem vyšší hodnoty naměříme přímo z Vaší WI-FI přímo doma!

Ve Francii od 2/2015 zákon zakazuje používat wi-fi u dětí do 3 let věku –
potvrdil se destruktivní vliv! A v Kypru od 1/2017 zakazuje vyhláška používat wi-fi ve školách! U nás se nadále mlží, že je vše neškodné!
Tam, kde na mobilu vidíme „téměř plný signál“, nemusíme mít obavy, protože analyzátorem naměříme většinou elektrické pole 0,01 V/m a nižší.
Podle Baubiologie a Salzburských preventivních doporučení je vhodná a neškodná pro nejcitlivější lidi a miminka hodnota pod 0,1 V/m. Tam se
většinou vejdeme, ale pokud z okna vidíme bližší vysílač a ještě kolmo natočen přímo na to okno, často naměříme hodnoty nad 0,5 V/m a to již začíná
být škodlivá zátěž i pro dospělého! V praxi dnes může být BTS mobilní vysílač instalován již 1,3 m od obydlí, aniž by překračoval zákonné limity.
Dokonce se mnozí kvůli plnému signálu a vznikající interferenci nemohou dovolat (např. Praha Bohnice), a stále je to oficiálně v pořádku! A nový
předpis 219/2015 Sb. připustil ještě téměř dvojnásobnou expozici! Neměli bychom setrvávat, žít a spát blíže, než ideálně 200 m od vysílače,
mířeného přímo kolmo vyzařovací osou na nás. Ve vzdálenosti 80 m jsme např. naměřili 1,36 V zatímco rozumná hranice do 0,6 V, ideálně do 0,1 V.
Zákonný limit nyní ale povoluje pro pásmo 1800 MHz až 127 V! Je pravda, že výkon vysílače je největší ve vyzařovací ose, takže dolů pod sebe a pod
plechovou zemněnou střechou naměříme minimum. Mnohem horší je, mít vysílače na protějším domě, namířené kolmo do vašich oken. Nejméně 4 %
lidí zažívají bolesti hlavy také kvůli wi-fi, a ti ostatní, co to přímo necítí, vnímají trvalou únavu, špatný spánek, oslabení imunity a vitality. Proto je
nezbytné správně změřit hodnoty všech přítomných pásem včetně těch novějších nad 6 GHz, což provádím spektrálním analyzátorem a příslušnými
anténami – zjistíme a zapíšeme konkrétní signály a hodnoty do tabulky.
Pozor na silové kabely vedle domu, pod ulicí, díky velkým proudům často sahá škodlivé pole přes 2 místnosti až 3 patra domu, oslabuje spánek a
imunitu! Podobně i vesnická vedení 3-4 dráty na konzolách vedle střech! Jejich pole sahá často ještě přes 6 metrů a téměř nelze stínit