Závěrečné zkoušky nových adeptů myslivosti

Jedním z největších spolků na Bruntálsku je Okresní myslivecký spolek. Právě nyní, před zahájením sezóny, procházejí noví zájemci – adepti myslivosti – závěrečnými zkouškami, aby se mohli stát platnými myslivci

Myslivecké zkoušky byly tradičně zahájeny slavnostním způsobem na nádvoří bruntálského zámku. Příjemným překvapením pro vedení spolku byl zejména počet nových adeptů. Ke zkouškám se jich dostavilo 16.

„Jsme velmi rádi protože na poměry bruntálského okresu je to číslo velmi slušné a jsme rádi že těch 16 pokud dnes uspějí tak obohatí členskou základnu naší ČMMJ. Ta to určitě potřebuje, hlavně mladé lidi, převážná část našich adeptů jsou mladí lidé, z čehož máme velikou radost. Je to takový příslib pro myslivost do budoucnosti. OMS měl ke konci loňského roku 485 členů,“ přibližuje předseda OMS Jarosalv Mader.

Myslivecké zkoušky nejsou žádnou procházkou, na adepty čekali zkušební komisaři v celkem 7 předmětech. Patří mezi ně lovectví, kynologie, zoologie, myslivecká legislativa či střelectví.

„Se hodnotí dvěma stupni, buď prospěl eventuelně neprospěl, v případě prospěl s vyznamenáním. Pokud prospěl s vyznamenáním, musí toto hodnocení být alespoň ze 4 předmětů. Na závěr se provádí vyhodnocení a nejlepší adept je přijímán, provede se tak zvané přijímání mezi myslivce,“ dodává jednatel OMS Pavel Kameník.

Noví adepti myslivosti byli na zkoušky velmi dobře připraveni. Všech 16 zkouškami prošlo úspěšně. Navíc 2 z nich, paní Šperlová a pan Pešata uspěli celkově s vyznamenáním a byli v závěru zkoušek slavnostně pasováni a přijati mezi myslivce.

Zdroj: polar.cz