Malá Morávka – prodej pozemků

Obec Malá Morávka – Prodej pozemků parc.č. 572/3 a 572/4 v k.ú. Malá Morávka