Omezení volného pohybu osob

Ministerstvo zdravotnictví ČR prodloužilo zákaz volného pohybu osob na území České republiky, který vyhlásila vláda svým krizovým opatřením ze dne 15. března 2020 (č. 85/2020 Sb.).

S účinností od úterý 24. března 2020 od 06:00 do středy 1. dubna 2020 do 06:00 je zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky, výjimkami jsou: 

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 • cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle předchozího odstavce pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
 • příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče,
 • pobyt v přírodě nebo parcích,
 • cesty zpět do místa svého bydliště,
 • pohřby.

Vláda také nařídila všem osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště (kromě výše uvedených výjimek), omezit kontakty s ostatními osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob – s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Úplné znění mimořádného opatření 26. březen 2020