Termíny úhrady místních poplatků

Městský úřad Rýmařov oznamuje všem občanům, že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a přijatými mimořádnými opatřeními nebudou žádným způsobem pokutovány pozdní úhrady poplatku za psa ani úhradu nájemného z pozemků, a to až do 31. srpna 2020.

Fakticky to znamená, že:

 • místní poplatek za komunální odpad lze uhradit až do 31. prosince 2020,
 • místní poplatek za psy lze uhradit až do 31. srpna 2020,
 • nájemné z pozemků užívaných na základě nájemních smluv uzavřených s městem Rýmařov lze uhradit až do 31. srpna 2020.

Vzhledem k vyhlášené celorepublikové karanténě a uzavření budov úřadu prosíme všechny občany, aby uhradili poplatky bankovním převodem nebo aby využili nabízené možnosti pozdější úhrady a nenavštěvovali pracoviště pokladny MěÚ. Číslo účtu a příslušný variabilní symbol je stejný jako loni, je uvedený i na složence, kterou byla občanům rozeslána ještě před vyhlášením nouzového stavu, případně Vám ho sdělíme na následujících kontaktech:

 • místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  [Jana Kopečková: tel. 554 254 156, kopeckova.jana@rymarov.cz],
 • místní poplatek ze psů
  [Jana Janská: tel. 554 254 100, janska.jana@rymarov.cz],
 • nájemné z pozemků užívaných na základě nájemních smluv uzavřených s městem Rýmařov
  [Markéta Krhovská: tel. 554 254 151, krhovska.marketa@rymarov.cz].

30. březen 2020