Ministerstvo zdravotnictví spouští plošné testování pracovníků domovů seniorů a sociálních služeb

ČR | V souvislosti s epidemií koronaviru a cílem eliminovat nákazu rizikových skupin spouští Ministerstvo zdravotnictví pravidelné testování u zaměstnanců domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě. Dle metodiky vydané Ministerstvem zdravotnictví budou všichni pracovníci každých 14 dní testováni s použitím screeningových rychlotestů.

„Je velmi důležité chránit starší obyvatelstvo, jakožto jednu z nejohroženějších skupin. Pravidelné testování pracovníků domovů pro seniory je důležitým předpokladem, jak zajistit, aby se u jejich klientů co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou. Každému kraji proto poskytneme 20 tisíc rychlotestů společně s návody na jejich provádění a balíčkem osobních ochranných prostředků,“ upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Screening pomocí rychlotestů bude provádět zdravotnický pracovník daného zařízení nebo smluvní lékař, který pro zařízení zajišťuje pracovně-lékařské služby. Poskytovatel zdravotních služeb, který pro zařízení provádí testy, povede vlastní evidenci provedených vyšetření. Pro praktické provádění testu není potřeba žádné speciální vybavení, kromě potřebných osobních ochranných prostředků, sterilní jehly a dezinfekce. Pozitivní výsledky budou hlášeny v den jejich provedení místně příslušné krajské hygienické stanici, která zajistí další vyšetření. V případě pozitivního výsledku bude pracovníkovi také okamžitě nařízena karanténa.

Aby se předešlo rozšíření nákazy, je rovněž nutné zajistit personál, který bude výlučně pečovat o osoby s onemocněním COVID-19. Zaměstnancům bude i nadále každý den při příchodu do práce prováděno měření teploty a dotazování na možný kontakt s nákazou a na zdravotní stav se zaměřením na příznaky respiračního onemocnění. Zaměstnanci s teplotou 37,0 °C nebo vyšší nebo s příznaky respiračního onemocnění budou ihned odesláni domů a budou telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře.

Zdroj: MZČR