Ošetřovné se zvyšuje. Spočítejte si na kalkulačce, kolik nově dostanete

Ze 60 na 80 procent denního vyměřovacího základu vzroste ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s potomky v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi. Senát novelu schválil v úterý 28. dubna 2020. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Spočítejte si orientačně na kalkulačce iDNES.cz, kolik dostanete

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Dávku nově dostane vedle zaměstnanců i část lidí, kteří pracují na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Zvýšené ošetřovné bude stát vyplácet podle předlohy zpětně od začátku dubna. Rodiče budou dávku dostávat nejdéle do letních prázdnin.

Spočítejte si orientačně na kalkulačce iDNES.cz kolik dostanete

Lidé pracující na dohody budou mít nárok na ošetřovné za podmínky, že z nich bylo v minulosti odváděno nemocenské pojištění a jsou stále platné. Takzvaným dohodářům vyplatí stát za období od uzavření škol do konce března ošetřovné 60 procent denního vyměřovacího základu, od dubna 80 procent.

Stejně tak ošetřovné dostanou i lidé, kteří kvůli uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat podle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že například oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Hrubá mzda v KčOšetřovné v Kč
15 00016 287
20 00021 696
25 00027 084
30 00032 523
35 00037 932
Zdroj: Kalkulačka iDNES.cz, výpočty jsou orientační

Podmínky pro poskytování ošetřovného u zaměstnanců:

  • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
  • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
  • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
  • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě (alespoň v I. stupni závislosti), neplatí žádná věková hranice.
  • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
  • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

Podrobnosti, jak postupovat včetně tiskopisů, jsou uvedeny na webových stránkách MPSV.

Jak je to s ošetřovným u OSVČ

Stejně jako zaměstnanci mají na ošetřovné nárok také živnostníci, kterým náleží 424 korun za den, maximální částka 13 144 korun měsíčně (424 Kč krát 31 dní = 13 144 Kč). Na základě čestného prohlášení je možné o ošetřovné žádat od 1. dubna. Žádost lze podat také elektronicky. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají na ošetřovné nárok do doby, než budou otevřeny školy.

Podmínky pro poskytování ošetřovného u OSVČ:

O ošetřovné může požádat osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce covid-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce covid-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
  • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce covid-19, nebo
  • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce covid-19.

Hlavní informace s tiskopisy najdete na webových stránkách MPO.

Odpovědi na nejčastější otázky na portálu businessinfo.cz.

Autor: Eva Sovová

Zdroj: https://www.idnes.cz/