Provoz Městského úřadu Rýmařov od pondělí 20. dubna

V souladu s opatřeními přijatými vládou České republiky bude od pondělí 20. dubna 2020 v nezbytném rozsahu obnovena činnost Městského úřadu Rýmařov.

Nadále platí, že doporučujeme všem občanům úřad nenavštěvovat a vyřizovat veškeré záležitosti prostřednictvím e-mailu, datové schránky, poštou nebo telefonicky. Pokud to není možné, je vhodné si dohodnout s příslušným úředníkem schůzku předem telefonicky. Poplatky za odpady apod. v tuto chvíli nelze platit – termín pro úhradu je posunut až do 31. srpna 2020

Do všech budov bude ve vstupních prostorách umístěna dezinfekce k použití pro návštěvníky úřadu. Ve vstupních prostorách otevřených budov se mohou zdržovat maximálně 3 osoby, aby byl udržen rozestup mezi nimi nejméně 2 m. 

Budova radnice na náměstí Míru bude otevřena v běžných provozních hodinách úřadu, otevřena bude podatelna, kde bude možno podat písemnosti. Prostřednictvím podatelny také bude možno přivolat úředníka, s nímž potřebujete své záležitosti vyřídit. Otevřeno pro běžný provoz bude také pracoviště občanských průkazů a cestovních pasů, samozřejmě s dodržením specifických podmínek (dezinfekce fotokabiny, použití ochranných prostředků)

V budově na ulici 8. května bude u vstupu v provozu improvizovaná podatelna, která bude fungovat pouze pro přivolání úředníka. Budova bude otevřena pro veřejnost v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00. Úřad práce, který v budově rovněž sídlí, není v provozu!

V budově na náměstí Svobody bohužel nelze zavést potřebná hygienická opatření, proto zůstává v provozu ve stejném režimu jako dosud.