Zádolský potok na Svitavsku má opět původní meandrující podobu

Zádolský potok na Svitavsku a jeho levostranný přítok má opět svou přírodní meandrující podobu. V nivě se zase drží voda, která dřív odtékala napřímeným zahloubeným korytem. Vzniklo i 25 tůní, vše za téměř 2,5 milionu korun bez DPH s pomocí dotace Evropské unie. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí státního podniku Lesy ČR Eva Jouklová.

„Odstranili jsme koryto s uměle vytvořeným valem. V tom stávajícím si voda modeluje dno i břehy sama,“ uvedl vedoucí správy toků pro oblast povodí Labe z Lesů ČR Tomáš Sajdl.

Zádolský potok s nízkou kapacitou průtoku a malým podélným sklonem dna opět meandruje krajinou. Kdysi uměle vytvořené koryto bylo zasypáno. Vodohospodáři vybudovali také 21 různě tvarovaných i hlubokých tůní, ve kterých jsou například uložené pařezy. Tím vznikly oblíbené biotopy vodomilných živočichů, především obojživelníků. Další naleznou útočiště v mrtvém dřevě, tedy v pařezech a kmenech ponechaných v potoční nivě kolem nového koryta a tůní.

Obdobně v přírodní a nové trase meandruje i levostranný přítok Zádolského potoka. Také v tomto případě se původní koryto zasypalo a vznikly další čtyři tůně. Všechna opatření podnik provedl na 44.049 metrech čtverečních, ale voda, která zůstane v krajině, ovlivní podstatně větší území, uvedla Jouklová.

Zdroj: https://ekolist.cz/