Nouzový stav skončil, vyměňte si neplatné doklady!

 Po dobu nouzového stavu, tedy od 12. března do 17. května, mohli občané prokazovat svoji totožnost občanskými průkazy nebo cestovními pasy, u nichž skončila doba platnosti po 1. 3. 2020. Po ukončení nouzového stavu již toto není možné a držitelé neplatných osobních dokladů by si měli o nové zažádat co nejdříve.

O občanské průkazy a cestovní doklady mohou žádat na jakémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností v České republice. Při vyřizování na Městském úřadě v Krnově je doporučeno využít možnosti elektronického objednání na konkrétní datum a čas.