Rýmařov nabízí nové zahrádky k pronájmu

Město Rýmařov zveřejňuje záměr pronájmu pozemků a výzvu k podání nabídky.

Jedná se o nabídku devíti pozemků v zahrádkářské kolonii – ,,Nádražní – Pod Tratí“ Výměry zahrádek se pohybují od 400m2 do 640m2

Způsob pronájmu:

Pronájem proběhne formou nabídkové obálkové metody. Zájemci vloží svoji nabídku do obálky, na které musí být uvedena adresa zájemce…

Více informací naleznete zde: https://ude.tcssl.cz/dokument?rymarov?MURY0B0IDXZZ-0