Povodí Odry vyzkoušelo napuštění suché nádrže Jelení

HOLČOVICE | Povodí Odry využilo období bohaté na srážky a provedlo částečné odzkoušení napuštění suché nádrže Jelení. Jedná se o suchou nádrž mezi Karlovicemi a Holčovicemi. Hloubka vody dosáhla u hráze 5 metrů.

“Proběhne mimořádná etapa měření sedání hráze a zkoušky technologie. Dosavadní zjištění hodnotíme kladně. Předpokládáme další řízené plnění nádrže po jarním tání příští rok až k úrovni bezpečnostního přelivu. Mimořádná manipulace byla schválena do konce dubna 2021. Suchá nádrž je nadále schopna plnit protipovodňovou funkci,” řekla Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry.

Hráz suché nádrže Jelení se nachází severovýchodně nad obcí Karlovice na Kobylím potoce, 460 m nad soutokem s Adamovským potokem. Těleso hráze je navrženo jako sypané s jílovým těsněním, má výšku 16 m a délku 273 m. V současné době se jedná o největší suchou nádrž se sypanou hrází v Moravskoslezském kraji.

Suchá nádrž Jelení byla navržena v rámci souboru opatření na horní Opavě. Svým účinkem přispívá jak k tlumení regionálních povodní, tak přívalových srážek a doplňuje tak klíčový prvek souboru opatření, kterým je připravovaná nádrž Nové Heřminovy.

Zdroj: Povodí OdryPřevzato: https://stabruntalsko.cz/