Předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci

Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účastí všech žáků. Umožní to úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká omezení v oblasti školství.


„Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci chceme školám umožnit, aby akce, které se váží ke konci školního roku, tedy předání vysvědčení, rozloučení se závěrečnými ročníky anebo focení, mohly proběhnout téměř jako v běžném školním roce,“ říká ministr školství Robert Plaga s tím, že účinnost upraveného opatření bude od 22. června.

Úprava opatření ministerstva zdravotnictví se týká základních, středních, vyšších odborných škol, konzervatoří, a to včetně speciálních a základních uměleckých škol. Znamená to tedy, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Totéž se týká i akcí základních uměleckých škol, tedy například závěrečných koncertů.

Pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem vzdělávacích aktivit nicméně zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud (omezení počtu na 15, u 1. stupně ZŠ neměnnost skupin apod.) budou pokračovat až do konce školního roku. Upravené opatření bude účinné pouze do 30. června. Od 1. července 2020 je možný provoz škola a školských zařízení bez specifických omezení – tedy například provozovat školní družinu za běžných podmínek s doporučením zvýšené hygieny a úklidu nebo provozovat v běžném režimu činnost středisek volného času. Při činnosti je vždy nutné dodržovat aktuálně platná obecná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a držet se hygienických doporučení.

Zdroj: MŠMT