Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v mimořádném termínu ve čtvrtek 25. června 2020 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 25. června 2020 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program (podrobněji bude uveden zde nejpozději dne 22.06.2020):

  1.  Zpráva o činnosti příspěvkových organizací ve městě
  2. Aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření
  3. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za 1. pololetí 2020
  4. Majetkové záležitosti
  5. Různé

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta      

Zdroj:   https://www.rymarov.cz/