Tým Podhorské nemocnice v Bruntále posílil profesor Anton Pelikán, světově uznávaný odborník na onkochirurgii

BRUNTÁL | Podhorská nemocnice v Bruntále, člen skupiny AGEL, získala do svých řad světově uznávaného odborníka na chirurgii, diagnostiku a léčbu nádorů, profesora MUDr. Antona Pelikána, DrSc.

Sydney, Hong Kong, Bombaj, Panama City, Ženeva, Londýn, New York, Washington. To je jen malý výčet světových měst, kde prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc. působil. Od letošního roku jeho cenných zkušeností využívají zdravotníci i pacienti Podhorské nemocnice.

„Mé zaměření je na všeobecnou chirurgii a také na onkochirurgii, především zažívacího traktu. Z toho také rezultuje náš záměr rozšířit chirurgické oddělení o poradnu s onkochirurgickým zaměřením,“ upřesňuje prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc., a pokračuje: „Vytvoření takové ambulance ve smyslu poradenství, diagnostiky a dispenzarizace pokládáme za důležité. Chirurgické oddělení pod vedením pana primáře Pešáka má velký potenciál k rozšíření spektra chirurgických výkonů, přičemž celý kolektiv oddělení a ambulance je vstřícný, otevřený k moderní chirurgii a nesmírně pracovitý.“

„Přínos spolupráce s Prof. Pelikánem vidím jednoznačně v jeho nadstandardní erudici. Jeho příchodem se zlepšila spolupráce mezi naším pracovištěm a chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice v Ostravě, tedy jeho domovským pracovištěm. Mladí lékaři, ale i kolegové z jiných oddělení oceňují cenné odborné rady, které jim pan profesor předává,“ říká na adresu významné lékařské kapacity RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D., předseda představenstva Podhorské nemocnice.

prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc.

Profesor Anton Pelikán během své čtyřicetileté praxe doposud publikoval přes 200 vědeckých prací, čtvrtinu z nich v zahraničí, mimo jiné např. v USA, Německu, Maďarsku, Rusku, Velké Británii, Kolumbii nebo Číně. Má na svém kontě 250 přednášek napříč kontinenty. Ve čtyřech zahraničních nemocnicích, na Maltě, ve Velké Británii – Isle of Wight, Severním Irsku v Omaghu a hlavně ve skotském Aberdeenu, působil jako konzultant a vedoucí chirurgie.

VIZITKA
prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc.
Narozen v Banské Bystrici. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě.
V roce 1985 publikoval jako první v Československu soubornou monografii o rakovině tlustého střeva.
Dosáhl na řadu odborných ocenění v Česku i zahraničí.
V roce 2007 byl zařazen do světové publikace osobností Who is who.
Byl zařazen mezi 2000 Oustanding Intellectuals of the 21 Century v odvětví Medicína – Cambridge UK.
Oceněn v roce 2009 Mezinárodní cenou míru (International Peace Prize) pro vynikající osobní výkony a významné činy vedoucí k blahu společnosti – v USA.
Je členem několika světových odborných chirurgických společností.

Zdroj: Podhorská nemocnice