V Karlově Studánce zahájí provoz Informační středisko CHKO Jeseníky

V Karlově Studánce zahájí provoz Informační středisko Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Stane se tak v sobotu 20. června 2020.

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) v České republice představují lokality s unikátním přírodním prostředím nejen národního významu. Jedná se o oblasti, které spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Mezi hlavními cíli agentury je osvěta a informování veřejnosti o přírodním dědictví a jeho ochraně. Zároveň realizuje systém návštěvnických center, a to Domy přírody a Informační střediska.

CHKO Jeseníky se řadí k hojně navštěvovaným destinacím, a tak se připojuje do zmíněného systému prostřednictvím Informačního střediska CHKO Jeseníky – Karlova Studánka (IS), které se nachází v horní části obce Karlova Studánka. Součásti objektu je i venkovní geologická expozice s 343 velkých kamenů, zachycující pestrost hornin Hrubého i Nízkého Jeseníku, Králického Sněžníku i Rychlebských hor.

Posláním IS je poskytovat návštěvníkům informace o jesenické jedinečnosti přírody a krajiny, probudit zájem o přírodu a zvyšovat environmentální vzdělání široké veřejnosti, zprostředkovávat informace o turistických cílech a naučných stezkách, zároveň nabízí prodej publikací o přírodě a propagačních materiálů.

IS v Karlově Studánce bude zahájen provoz od 20. června 2020. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakty na IS:

Karlova Studánka 793 24

Tel.: + 420 732 360 544, e-mail: actaea.karlovice@gmail.com

Autor: Eva Kyšová