Bez poldrů by domy v Kobeřicích vyplavila voda s bahnem, říká starosta Kubný

Ve čtvrtek 18. 6. se lidé v Kobeřicích chodili dívat proti proudu potoka. Ten den silně pršelo. Místní mají v dobré paměti, co dokáže blesková povodeň, když déšť steče z okolních polí rovnou do obce. Tentokrát se ale nešli podívat, jak se plní koryto potoka, ale jak se plní dva čerstvě vybudované poldry. A zatímco jinými obcemi se prohnaly bleskové povodně, kobeřické poldry dolů do vsi žádnou velkou vodu nepustily.

Podle slov kobeřického starosty Lukáše Kubného poldry zabránily větším škodám. „Bez nich by bylo vyplaveno mnoho domů vodou s bahnem. Poldry chrání obec tím, že výrazně snižují vodu hladiny v potoce. To se projevuje zejména u tzv. bleskových povodní, kdy voda rychle nastoupá a bere s sebou i bahno z polí,“ říká Kubný. Ale dodává, že pro úplnou ochranu obce by bylo zapotřebí postavit ještě čtyři další poldry.

Poldr je zjednodušeně řečeno nádrž, která je většinu doby prázdná a může sloužit jako zemědělsky obdělávaná půda, většinou jako louka. Nebo jako mokřad. Svou hlavní funkci poldr prokáže až v okamžiku, kdy přijde blesková povodeň. Voda se v něm dočasně nahromadí a zpomalí se její odtok. Z kobeřického poldru voda vytéká trubkou u průměru 20 cm.

Důležité je, aby byl poldr dobře nadimenzován. Podle odhadu kubeřického úřadu vydaly nedávné deště na třicetiletou vodu. Místní poldry jsou navrženy tak, aby dokázaly bezpečně pozdržet vodu stoletou.

Možná si řeknete, když tak skvěle pomohly poldry v Kobeřicích, proč je nevybudovat i jinde? Nejlépe hned? Protože postavit suchý poldr nebylo ani v Kobeřicích jen tak. Pokud vhodné pozemky nepatří jednomu majiteli, ideálně obci či státu, trvá roky, než se poprvé kopne do země. A někdy se také prostě stavět nikdy nezačne, protože s tím majitelé pozemků nedají souhlas.

Kubeřický poldr. Hotový a připravený.

V Kobeřicích nastala právě ta situace, kdy vhodné pozemky nepatřily obci, ale soukromým vlastníkům. Vedení obce se proto rozhodlo, že se poldry vybudují v rámci tzv. komplexních pozemkových úprav. To je státem vedený proces, který má přimět majitele pozemků, aby souhlasili s úpravami pozemků či jejich výměnou za jiné. A to prostě trvá dlouho. V Kobeřicích s tím začali v roce 2008, v roce 2013 byly komplexní pozemkové úpravy schváleny, v roce 2018 se začalo stavět. Dva poldry byly zkolaudovány a předány obci loni v prosinci. Spolu se dvojicí nových polních cest.

„Je to běh na dlouhou trať. Největším problémem jsou majetkoprávní vztahy. Kdyby obec měla potřebné pozemky, tak máme poldry dávno,“ říká starosta Kubný. „A chci poděkovat Státnímu pozemkovému úřadu, který pro nás poldry a komplexní pozemkové úpravy realizoval. Díky pozemkovým úpravám se podařilo pozemky pro stavbu těchto dvou poldrů vyřešit.“

Úplně na počátku se některým místním záměr zbudovat poldry úplně nelíbil. „Často jsem slyšel názory, že hráze jsou zbytečně velké, nebo že se mělo více šetřit zemědělskou půdou, že měly být jinde,“ vyjmenovává Lukáš Kubný. „Ale jak se ukazuje, vše je dnes jinak a tyto názory vymizely. Jsme rádi, že poldry vznikly a že jsou schopny obec ochránit.“

foto - Mach Ondřej Martin

Martin Mach OndřejAutor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Zdroj: https://ekolist.cz/c