Městské služby Rýmařov vyžívají nové garáže

Ve středu 15. července proběhlo předání stavby garáží pro Městské služby Rýmařov na Palackého ulici. Nová stavba zahrnuje prostory garáží pro pět vozidel a sklad posypového materiálu (štěrku, soli) a drobného mobiliáře.

Nový objekt v půdorysném tvaru písmene „L“ navázal na zadní a přední trakt stávajícího areálu, čímž vzniklo uzavřené nádvoří. Dešťová voda ze střech je odváděna do areálové dešťové kanalizace a dále do retenční nádrže, z níž je regulovaně odváděna do Podolského potoka. Dešťová voda z manipulačních ploch je odkanalizována přes sorpční vpust, která spolehlivě zabrání havarijnímu úniku ropných látek a umožní odtok čisté vody do areálové dešťové kanalizace a následně do Podolského potoka.

Výběrové řízení na realizaci stavby vyhrála společnost Weisstav, s. r. o., Olomouc, s cenou 7 690 tis. korun s DPH. Na stavbu navázalo vytvoření zpevněné asfaltové plochy na nově vzniklém prostranství, kterou v současné době dokončuje společnost KARETA, s. r. o., za nabídkovou cenu 624 tis. korun s DPH.

Zdroj: https://www.rymarov.cz/