Projekty města 2020 – Sídelní zeleň v Břidličné

Sídelní zeleň v Břidličné

– Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně „Park a obytná zóna“  – zájmové území se nachází v okolí budovy Společenského domu Břidličná na pozemku p. č. 1377  a druhá část je pás zeleně v obytné zóně na pozemku p. č. 1865 mezi ulicemi 1.Máje a Osvobození;

– I. a II. etapa: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně vodního prvku a III. etapa: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně vodního prvku – svahy, zájmové území se nachází v okolí budovy Městského úřadu Břidličná. Plocha, která je součástí pěší zóny v centru města p. č. 871, 873, louka p. č. 873, 875, 500, 860 a prostor před vchodem do budovy Městského úřadu p. č. 496 k. ú. Břidličná. Všechny zmiňované pozemky se nachází přímo ve středu města a vzájemně na sebe navazují. Dále projekt řeší zbudování vodního prvku – umělého potoka a přirozeného mokřadu, kterým přivedeme vodu do centra města, která by jinak končila přímo v  dešťové kanalizaci. Plánovaná plocha vzniklého mokřadu je 26 m2 a umělého koryta potoka 17 m2. Celkově tedy zbudujeme nové vodní plochy o ploše 43 m2 . Otevřený umělý potok bude sloužit ptákům jako zdroj vody a přirozený mokřad pravděpodobně osídlí řada drobných obojživelníků. Součásti tohoto projektu je dále výsadba svahů pod parkovištěmi na ulici Sokolovská.

Dodavatel akce: STROMMY COMPANY s.r.o. Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

Rozpočet akce: 1 691 348 Kč bez DPH

Zahájení stavebních prací: 07/2020

Zveřejněno na profilu zadavatele: ZDE