Zahájení opravy lávky přes Podolský potok u garáží

Město Rýmařov informuje občany, že ve čtvrtek 3. září 2020 bude zahájena oprava lávky přes Podolský potok u garáží, mezi ulicemi Palackého a Podolskou. Práce bude provádět společnost STAS v.o.s., Rýmařov.

Původní lávka bude kompletně odstraněna a bude provedena zcela nová ocelová o šířce 2 m. Podlaha lávky bude provedena z podlahových roštů. Novou konstrukci lávky je nutné dle požadavku Povodí Odry, s. p. osadit 500 mm nad hladinou Q100 (tj. stoleté vody), což znamená, že lávka bude osazena výše, než byla původní. Z toho důvodu budou součástí i nové přístupové chodníky ze zámkové dlažby na obou stranách lávky. Na pravém břehu (ve směru od garáží) bude umožněn nástup na lávku pomocí schodiště a krátké rampy pro kočárky.

Nyní probíhají přípravné práce a výroba konstrukčních prvků lávky. Samotná realizace lávky na místě by měla být dokončena přibližně do 40 dnů, tj. do půlky října. Po dobu realizace bude lávka zcela uzavřena a občané tak budou muset využít most na ulici Jesenická nebo na konci ulice Podolská (směr Janovice). Omlouváme se občanům za ztížené podmínky a věříme, že nová lávka zlepší komunikační podmínky pro občany nejen našeho města.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Zdroj: https://www.rymarov.cz/