Předoperační edukační konzultace nabízí pacientům tým sester FN Ostrava

Tým sester specialistek z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a z Centrálních operačních sálů FN Ostrava připravil pro pacienty, kteří se chystají na plánovanou operaci, zajímavé edukační setkání. Zkušené sestry jim přiblíží průběh operačního výkonu z pohledu anestezie a odpoví i na individuální dotazy. Zájemci jsou zváni do Anesteziologické ambulance v 1. patře budovy Polikliniky v Ostravě-Porubě. Edukační setkání se budou konat pravidelně každé úterý od 13 hodin. Pacienti se nemusí předem objednávat. První setkání se uskuteční 15. září 2020.

Vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny PhDr. Renata Zoubková, Ph.D. potvrdila, že po lékařské stránce pacienti všechny potřebné informace o povaze výkonu a zvolené anestezii dostanou od lékaře. Zkušenosti ale ukázaly, že pacienti jsou zbytečně nervózní z praktických věcí, které s operací souvisí. „Víme například, že pacienti neví, jakou osobní hygienu si mohou vzít, jak to bude s umělým chrupem, kam si mohou dát brýle a podobně.“ Edukační setkání připravily společně s manažerkou Centrálních operačních sálů PhDr. Danou Streitovou, Ph.D. „Jsme připraveni pacientům vysvětlit a více přiblížit před i pooperační péči z pohledu ošetřovatelského a samozřejmě se nás budou moci zeptat na věci spojené s jejich výkonem i individuálně.

Podle obou zkušených sester totiž pacienty před operací často zbytečně stresují věci, které nesouvisí s diagnózou, ale výkonem samotným. Edukační setkání by mělo pomoci tyto obavy odstranit a pacienty uklidnit.

Zdroj: https://polar.cz/