Jak porostou důchody od nového roku?

 Důchody se podle zákonné valorizace v příštím roce zvýší o 5,8 %. Vyplývá to z definitivních statistických údajů. Poprvé od roku 2017, kdy se změnil výpočet valorizace, se pro příští rok ve výši valorizace zohlednil růst životních nákladů důchodců, nikoli celé populace. Průměrný důchod od 1. ledna 2021 tak vzroste v průměru o 839 korun. Průměrný důchod tak přesáhne 15 tisíc korun. Zákonná valorizace vždy zahrnovala růst mezd a cen.

Dříve však růst cen nemusel odpovídat růstu životních nákladů důchodců. To změnila až Sobotkova vláda v roce 2017. Od tohoto roku se totiž přihlíží nejen k celkovému růstu cen za domácnosti, ale současně i k růstu cen za domácnosti důchodců. Díky tomu mají senioři možnost koupit si minimálně totéž, co v předchozím roce, i když je inflace zasáhla mnohem více než běžné domácnosti.

K tomu došlo právě v letošním roce. Životní náklady důchodcům totiž rostly mnohem více než běžným domácnostem. Poprvé se tedy při výpočtu zákonné valorizace zohlednila důchodcovská inflace (3,8 %), nikoli inflace domácností (3,3 %). V důsledku toho se důchody zvýší v průměru o 839 korun.

Růst důchodu již letos
Letos zasáhla do života všech domácností epidemie COVID-19 natolik, že ze strany MPSV bylo třeba poskytnout mimořádnou pomoc. Z tohoto důvodu se tak ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) rozhodla pro jednorázový příspěvek pro důchodce, který je na základě vyjednávání ve výši 5 tisíc korun. Návrh MPSV minulý týden schválila vláda, nyní ho čeká projednání v Poslanecké sněmovně.

Pokud materiál Parlament schválí, měl by zmiňovaný jednorázový příspěvek důchodcům pomoci ještě tento rok. Týkal by se všech důchodů, tedy i sirotčího, invalidního, vdovského nebo vdoveckého. Při případném souběhu několika typů důchodů však bude vyplacený pouze jednou.

Podle návrhu MPSV příspěvek vyplatí ČSSZ automaticky. Nebude tak nutné o něj žádat a částka se bude vyplácet celá. Do návrhu zákona bylo zároveň prosazeno, že příspěvek nebude moci zabavit exekutor, nebude podléhat dani z příjmu, ani se nebude započítávat jako příjem pro účely stanovení nároku na sociální dávky. Nikomu se tak nezkrátí například příspěvek na bydlení.

Zdroj: MPSV