Minimální mzda v příštím roce vzroste na 15 200 korun

 Na 15 200 korun vzroste v příštím roce minimální mzda. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové 16. listopadu  2020 schválila Vláda ČR. Minimální mzda se zvýší o 600 Kč. Dosáhne tak na 42,4 % průměrné mzdy.

„Jako ministryně práce jsem si od svého nástupu do funkce stanovila jasný cíl. Skončit s levnou prací. Proto jsem rekordně navyšovala předchozí dva roky minimální mzdu. V minulosti jsem několikrát opakovala, že nechci, abychom byli v oblasti mezd v Evropě chudými příbuznými. Minimální mzda proto nesmí stagnovat ani v době koronakrize,“ říká ministryně Maláčová.

Minimální mzda v Česku letos činí 14 600 Kč. Odbory nakonec požadovaly růst
o 1 400 Kč, zaměstnavatelé chtěli zachovat stávající úroveň. MPSV předložilo
4 návrhy růstu o 400 Kč, 900 Kč, 1 400 Kč a o 1 800 Kč. Koalice se nakonec dohodla na kompromisu 600 Kč.

„Chtěla jsem, aby minimální mzda rostla více, hnutí ANO bylo proti. Růst mezd je totiž pro Česko zásadní. Podhodnocování ceny práce totiž oslabuje schopnost lidí žít na slušné úrovni a vede ke zvyšování výdajů státu na sociální dávky,“ dodává Maláčová.

Zvýšení minimální mzdy by mělo přinést do státní kasy na sociálním pojištění navíc 330 mil. Kč za rok, příjmy ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o zhruba
140 mil. Kč za rok. Dle dostupných údajů lze předpokládat zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské sféře o cca 1,4 mld. Kč, v nepodnikatelské sféře o zhruba 54 mil. Kč.

Zaručená mzda
Minimální mzda podmiňuje růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Ty stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti
a namáhavosti. Jedná se o mzdu nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy
Minimální mzda podmiňuje růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě
a stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti
a namáhavosti. Pro tyto účely se práce zařazují do 8 skupin a pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém a měsíčním vyjádření. Následující částky platí pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

1. skupina prací
Patří sem profese jako pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka nebo doručovatel zásilek či nosič zavazadel.
Měsíční mzda od ledna 2020: 14 600 Kč
Hodinová mzda od ledna 2020: 87,30 Kč
Měsíční mzda od ledna 2021: 15 200 Kč
Hodinová mzda od ledna 2021: 90,50 Kč

2. skupina prací
Patří sem profese jako kopáč, lešenář do 10 m, sanitář, pokojská, trafikant nebo asfaltér.
Měsíční mzda od ledna 2020: 16 100 Kč
Hodinová mzda od ledna 2020: 96,30 Kč
Měsíční mzda od ledna 2021: 16 800 Kč
Hodinová mzda od ledna 2021: 99,90 Kč

3. skupina prací
Jde o profese jako zedník, klempíř, instalatér a topenář, číšník, barman nebo holič a kadeřník.
Měsíční mzda od ledna 2020: 17 800 Kč
Hodinová mzda od ledna 2020: 106,40 Kč
Měsíční mzda od ledna 2021: 18 500 Kč
Hodinová mzda od ledna 2021: 110,30 Kč

4. skupina prací
Jedná se o profese jako průvodce s tlumočením, kuchař specialista nebo krejčí v modelové a zakázkové výrobě.
Měsíční mzda od ledna 2020: 19 600 Kč
Hodinová mzda od ledna 2020: 117,40 Kč
Měsíční mzda od ledna 2021: 20 500 Kč
Hodinová mzda od ledna 2021: 121,80 Kč

5. skupina prací
Patří sem řidiči autobusů, mistr, dispečer, záchranář, všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, personální a mzdová účetní, průzkumník trhu nebo učitel ve školce.
Měsíční mzda od ledna 2020: 21 700 Kč
Hodinová mzda od ledna 2020: 129,70 Kč
Měsíční mzda od ledna 2021: 22 600 Kč
Hodinová mzda od ledna 2021: 134,40 Kč

6. skupina prací
Jedná se například o obchodní referenty, speciální pedagogy, správce sítí, tvůrce IT systému nebo samostatné projektanty rozsáhlých a náročných staveb.
Měsíční mzda od ledna 2020: 24 000 Kč
Hodinová mzda od ledna 2020: 143,20 Kč
Měsíční mzda od ledna 2021: 24 900 Kč
Hodinová mzda od ledna 2021: 148,40 Kč

7. skupina prací
Patří sem například finanční experti, lékař, zubař, farmaceut nebo expert na marketing či programátor.
Měsíční mzda od ledna 2020: 26 500 Kč
Hodinová mzda od ledna 2020: 158,10 Kč
Měsíční mzda od ledna 2021: 27 500 Kč
Hodinová mzda od ledna 2021: 163,90 Kč

8. skupina prací
Jde o odborníky na finanční a obchodní strategii organizací, makléře na finančním a kapitálovém trhu a špičkové vědecké pracovníky řešící principiálně nové vědeckovýzkumné okruhy.
Měsíční mzda od ledna 2020: 29 200 Kč
Hodinová mzda od ledna 2020: 174,60 Kč
Měsíční mzda od ledna 2021: 30 400 Kč
Hodinová mzda od ledna 2021: 181,00Kč

Zdroj: MPSV