Místopředseda vlády ČR v živém přenosu propagoval za svými zády knihu šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, ve které se ospravedlňuje omezování současných lidských práv

Místopředseda vlády ČR v živém přenosu propagoval za svými zády knihu šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, ve které se ospravedlňuje omezování současných lidských práv v zájmu budování nového a prý spravedlivějšího světového uspořádání v důsledku virové krize! Signálu si všimli stovky tisíc lidí, kteří netuší, že kniha propaguje posthumanismus a plánované odsunutí západního člověka do domácí izolace natrvalo, bez osobního vlastnictví auta, na univerzálním nepodmíněném příjmu a bez kolektivní imunizace a doživotně odkázaného na vakcinační cykly!

Česká republika se má na co těšit, a to doslova. Ve svém čele totiž má lobbisty největších vakcinačních a globalizačních jestřábů, které tato planeta kdy poznala. Malá země uprostřed Evropy se spolu se Slovenskem stane laboratorním polygonem pro procesy posthumanismu, které nejsou o ničem jiném než o postupné ztrátě občanských práv a svobod. V čele jednotlivých států jsou figury, které plní globalistickou objednávku do důsledku a beze zbytku.

Všichni naskočili na jedinou vlnu, která má pod rouškou ochrany zdraví přeformátovat společenský život a potažmo životní prostor v celé Evropě tak, aby lidé přestali myslet jako svobodné bytosti, ale místo toho, aby slepě poslouchali nikým nevolené a údajně odborně fundované autority, v tomto případě epidemiology a obecně lékaře. Odborníci tak najednou budou nadřazeni zákonům, ústavě a lidským právům, protože ochrana zdraví bude nadřazována jak ústavě, tak i lidským právům. Hrozivá ukázka toho, jak to bude vypadat, je teď k vidění na Slovensku.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

Český místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havliček poskytl [1] včera TV Nova v hlavním zpravodajském bloku informace o epidemiologické situaci a o tom, jestli se budou otevírat jednotlivé podniky, služby atd. Jenže, stovky tisíc diváků si všimly podprahového vzkazu, který místopředseda vlády vyslal ve svém vystoupení, protože za jeho zády byla knihovnička se zasunutými knihami, všechny byly hřbetem ven, ale pouze jedna jediná kniha byla vystavena v knihovničce čelem a profilem, a to kniha šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba s názvem COVID-19: The Great Reset (Velký reset) [2].

Tato kniha je Biblí všech globalistů, přísahají na ni všichni zastánci evropské integrace, je to mantra mezinárodního globalismu a techno-náboženství New Age. Tato kniha v kostce představuje myšlenku, že současná virová krize je příležitostí, která přichází jednou za stovky let, kdy je možné změnit celosvětové společenské zřízení, aby bylo prý spravedlivější na jedné straně, a rovněž i ekologičtější na straně druhé. Klaus Schwab v knize uvádí, že svět už nikdy nebude takový jako před virovou krizí, že se bude muset změnit.

Místopředseda vlády s knihou za zády, která je považována za Bibli nasunování Nového světového řádu

Základní myšlenkou v knize je proces transformace vyspělé západní společnosti do éry 4. průmyslové revoluce, do éry posthumanismu, kdy člověk již nebude na prvním místě. Na prvním místě bude ochrana planety, ekologie a spolu s tím genderová, rasová a sociální rovnost, což jsou jinak tři základní pilíře neomarxismu. Člověk už nebude mít právo na svobodu a lidská práva, jestliže by to narušovalo principy těchto 3 pilířů, anebo principy ochrany klimatu. Příkladem je osobní automobilová doprava v knize.

Pokud automobilová doprava škodí přírodě, musí se změnit a auta na fosilní paliva se musí zakázat. O tom hovořil i Joe Biden při poslední televizní prezidentské debatě v USA, že pokud bude prezidentem, postupně zruší těžbu ropy a plynu v USA v rámci projektu New Green Deal (Nová Zelená Dohoda). Na otázku, co budou dělat lidé, kteří nebudou mít peníze na drahá elektrická auta, odpovídá Klaus Schwab v knize tím, že v éře 4. průmyslové revoluce se dostane k hlavnímu slovu tzv. Digitální ekonomika, která odstraní potřebu cestovat.

Kniha Great Reset v knihovničce

Podle Schwaba se celá světová populace promění svým přístupem k životu v tom smyslu, že velká část lidské práce bude nahrazena stroji, roboty a autonomními systémy, zatímco lidé budou moci zůstat doma a pracovat jako dosud, ovšem na dálku, pomocí internetu. Klaus Schwab v knize vysvětluje, že právě proto, že lidé už nebudou dojíždět za prací, ale budou pracovat z domova přes internet, bude potřeba vybudovat mohutnou globální internetovou síť na bázi 5G technologií, aby kapacita a propustnost světové sítě umožnily přesun skoro 1 miliardy zaměstnanců z úřadů, poboček, podniků a závodů zpátky do jejich domovů.

A tam aby jim bylo možné zařídit online Home Office. Problémem podle Schwaba nejsou peníze na Home Office, problémem je nedostatečná kapacita sítě Internet a její konektivita, která se liší velmi radikálně mezi městskými aglomeracemi a venkovem. Sítě 5G mají tento rozdíl podle Schwaba úplně potřít, aby ve městech i na venkově byla dostatečná konektivita pro práci a učení dětí z domova.

Klaus Schwab vysvětluje, že lidé nebudou potřebovat osobní auta, ani elektrická, protože nikam už nebudou muset jezdit

A jakmile sítě 5G pokryjí celou populaci, v tom okamžiku již nebude potřeba vlastnit automobil, ani ten elektrický, vysvětluje Klaus Schwab. Do práce už dojíždět nebudete, pracovat budete z domova skrze počítač, webovou kameru a mikrofon. Nákupy budou rozvážet drony, zboží bude cestovat za vámi domů, nikoliv vy za nimi do kamenného obchodu, vysvětluje šéf Světového ekonomického fóra. Není proto důvod pro řešení otázky, jestli půjde vyměnit současná fosilní auta za auta na baterky v poměru 1:1 a jak dlouho to bude trvat, protože v éře 4. průmyslové revoluce bude osobní přeprava přežitkem, bude obsoletní, jak uvádí Klaus Schwab.

Cestování se podle Schwaba omezí pouze na dovolené a nepravidelné cestování, k čemuž ale lidé nebudou potřebovat osobní auta, ale budou používat elektrické vlaky, elektrické autobusy a na daleké trasy letadla. V principu ale drtivá většina dnešního pohybu obyvatelstva vyplývá podle studií ze dvou typů pohybů, prvním je cesta do práce a z práce, a druhým jsou nákupy. Obojí podle Schwaba vyřeší digitální ekonomika tím, že lidé už za prací jezdit nebudou, budu pracovat doma, a nákupy budou cestovat za zákazníkem domů k jeho dveřím pomocí robotizovaných a autonomních rozvážek po silnici a vzduchem pomocí dronů.

Klaus Schwab se svojí předchozí knihou o 4. průmyslové revoluci

Klaus Schwab připomíná, že v minulosti lidé chodili konzumovat zprávy do kinosálů, ještě za II. světové války. Člověk musel jít za informací do kina na filmový týdeník, když se chtěl dozvědět, co je nového a chtěl to vidět. Po válce prošla společnost resetem a informace najednou začaly chodit za člověkem, lidé si pořídili televizory a najednou už nemusel člověk chodit za informací, ta informace přišla za ním. Myšlenka Digitálního věku toto rozšiřuje i na práci a nákupy člověka. Dosud musí člověk chodit a jezdit za prací, ale již brzy bude práce chodit za člověkem doma, odpadne cestování, zdůrazňuje Schwab.

A dosud musí člověk a chodit do obchodů za nákupy, ale již brzy budou nákupy a nákupní tašky chodit za vámi domů. Nebudete potřebovat auto, protože nikam nebudete jezdit, jenom párkrát za rok za lékařem a jednou za rok na dovolenou. A k tomu nepotřebujete vlastnit osobní automobil, uzavírá Schwab. Co je na těchto myšlenkách nejhorší, to je skutečnost, že je nelze v podstatě moc rozporovat. Pokud bude drtivá většina populace pracovat z domova, pokud i děti se budou učit z domova, pokud nákupy budou vozit drony a autonomní pickupy, potom auto opravdu bude s velkým otazníkem. Dojde tím k mohutné izolaci celé světové populace, lidé se přestanou naživo stýkat.

Práce a škola z domova přinesou izolaci stovek milionů lidí, kteří tím začnou ztrácet kolektivní imunitu. Vakcíny ji budou muset nahradit

A doufám už víte, co spolu s tím vznikne. Jelikož se lidé nebudou fyzicky stýkat, nebude probíhat přirozená imunizace ve společnosti. Lidská imunita se nedokáže vyvíjet přirozenou cestou, tedy pomocí kontaktu s ostatními lidmi, ale bude se muset vytvářet pomocí vakcín, a to po celý život člověka, protože takto izolovaná populace, takto uzavřená doma a bez pohybu, automaticky ztratí kolektivní imunitu a nebude schopná si ji znovu vybudovat, a to ani tehdy, pokud by někdo násilně 4. průmyslovou revoluci náhle ukončil a znovu pustil lidi mezi sebe.

Došlo by totiž ke stejnému jevu jako v Latinské Americe v 16. a 17. století, když Španělé zavlekli mezi místní domorodce chřipku. Ta vedla ke genocidě celých indiánských kmenů, protože jejich izolované indiánské kmeny nebyly přirozeně imunizované, na rozdíl od Evropanů. Proto je jasné, proč najednou v roce 2020 získávají vakcíny takovou pozornost a globalčiky pořád šílí kvůli vakcínám. Je to jasné, pokud tyto lockdowny a rouškománie budou trvat ještě nějaký čas, potom to plynule přejde do éry Digitálního věku. Lidem se přesune práce domů, nákupy budou jezdit za člověkem domů. Jenže izolace lidí je připraví o přirozenou imunitu, kterou budou muset začít suplovat vakcíny.

“Pandemie představuje ojedinělou příležitost k reflexi, přetvoření a resetování našeho světa.”

Celé to do sebe dokonale zapadá, proč globalčiky nestaví stovky nových elektráren v Evropě na nabíjení stovek milionů elektrických aut, protože vědí, že žádné stovky milionů aut na baterky se konat nebudou. Nikdo nikam jezdit nebude, všichni budou pracovat z domova, budou nakupovat z domova, a na těch pár cest po městě za rok bude stačit MHD a jednou za rok na dovolenou letadlem, vlakem nebo autobusem, případně půjčeným elektrickým autem, která si budou lidé půjčovat a sdílet stejně, jako si už dnes půjčují a sdílí kola a koloběžky ve městech, což je fenomén, který je vidět už ve všech západních metropolích.

Podle Schwaba tím člověk bude šetřit planetu a ovzduší, protože v zájmu ochrany planety změní svůj život a návyky, přestane jezdit auty, bude pracovat z domova, aby neprodukoval uhlíkovou stopu. Člověk již tak není na prvním místě, není nadřazen planetě, odvozuje Schwab a dodává, že přesně toto je definicí posthumanismu, že jde o éru po člověku, který si podřizoval planetu, ale teď se člověk musí podřídit planetě.

Lidé skončí v Home Office, jejich děti v Home Ediffice. Virová krize je cestou nácviku, jak donutit firmy a podniky k vybudování podmínek pro práci z domova, dobrovolně by do toho firmy nešly

Nemyslete si ani na okamžik, že jednotlivé vlády na jaře tohoto roku zavřely své ekonomiky jen tak, bez plánu, bez povelu globalistů. Kdepak, mají to dokonale připravené, jedou podle Bible globalistů, pod knihy o Velkém resetu. Lockdowny nejsou nic jiného, než pilotní zkoušky, pokusy, testy, laboratorní fáze, kdy se ověřují procesy řízení, jestli je možné technicky zajistit výuku dětí z domova v chystaném plánu globalistů na zrušení kamenných škol a jejich přesun do virtuálního prostoru Home Office (práce z domova) a Home Ediffice (škola z domova).

Potřebují ověřit procesy řízení, proto vidíte, že i banky ruší přepážky, nově už umožňují zakládat účty z domova a komunikovat s bankou čistě jen z domova, toto je všechno jenom začátek. Pod rouškou viru se lidé zavírají doma a firmy jsou tím pádem nuceny se na projektu Digitální ekonomiky podílet nedobrovolně, pod vlivem okolností a situace. Je to logické, protože dobrovolně by do toho podniky a firmy nešly. Takže virus a opatření proti němu jsou dokonalým nástrojem na nasunutí Digitální ekonomiky jako jednoho z pilířů 4. průmyslové revoluce. Firmy a podniky budou donuceny do tohoto systému investovat a postupně donutí své zaměstnance přejít na práci z domova. A pozor, je v tom i další krok.

Georgijský poradní kámen doporučuje udržovat populaci planety Země pod 500 milion obyvatel, na větší kapacitu není tento planetární nosič podle globalistů zkonstruován, protože větší populace lidí se stává pro planetu “rakovinou” a nezůstává místo pro přírodu

Pokud lidé nebudou nikam cestovat a jezdit, sníží se jim životní náklady na chystaný univerzální, resp. nepodmíněný příjem v době, kdy už práce pro lidi nebude, protože v rámci 4. průmyslové revoluce většinu práce nahradí robotické a autonomní systémy. Člověk bude doma, nebude vynakládat prostředky na cestování, ušetří peníze. Univerzální příjem tak bude pokrývat jen stravu a náklady na bydlení, energie a samozřejmě internet 5G v rámci tohoto Nového věku. Jednotlivé kroky globalistů prší za sebou a postupně vykreslují celý komplexní obraz Velkého resetu.

Lidé zavření doma, práce a nákupy z domova, izolace vedoucí ke ztrátě kolektivní imunity obyvatelstva, potřeba náhrady kolektivní imunity za vakcíny, odstranění osobního vlastnictví aut, omezení pohybu obyvatelstva, všechno v éře posthumanismu, kde se občanské a lidské svobody rozplývají jako pára nad hrncem. Nikdo nechce kupovat elektrická auta, ale globalisté lidem nedovolí ani benzínová, ani elektrická, nepočítá se totiž s individuální přepravou do budoucna už vůbec. Hrozivá řečnická otázka Klause Schwaba: “A na co byste potřebovali osobní auto, když nikam jezdit nebudete?” mluví sama za sebe.

Chodíte k volbám a myslíte si, že volíte politiky, aby hájily české zájmy. Potom si pustíte Havlíčka v televizi a vidíte za ním v knihovničce Schwabův globalistický Mein Kampf

Když se potom podíváte na ministra průmyslu a obchodu, který má tuto globalistickou Bibli vystavenou za svými zády jako relikvii, tak vám začne lecos docházet. Vy si totiž myslíte, mnozí z vás, že když jdete k volbám, že volíte české politiky, kteří hájí české zájmy. Ve skutečnosti jste obětí podvodu, protože u voleb máte na výběr pouze mezi kandidáty globalistů, ovšem oblečených do různých maskovacích barev a do různých politických programů, které zní různě, ale ve sněmovně poté všichni hlasují jednotně, na podporu Izraele, pro prodlužování nouzových stavů, společně hlasují pro novelu zbraňových zákonů, z vystupování z EU se najednou stává reforma EU atd. Globalizace je nejvyšším procesem Světového sionismu, je to jejich nástroj na ukotvení jedné a jediné světové vlády, s jedinou politikou, s jedinou doktrínou, která nepotřebuje svobodného člověka s jeho lidskými právy.

Georgijské poradní kameny v Atlantě, stát Georgia, USA. Trojice stél je považována za testament New Age, základní ideový pilíř mezinárodního globalismu

Je to doktrína, která potřebuje poslušného góje a dělníka, který se nebude shromažďovat, srocovat, paktovat a domlouvat s kamarády v hospodách nebo na ulicích, ale bude bude izolovaný doma, nikam nebude jezdit, postupně bude nahrazen spolehlivějším robotem na pracovní pozici a nakonec dožije v izolaci doma na univerzálním nepodmíněném přijmu. Takový je plán podle Georgijských poradních kamenů, hlavního oltáře zastánců New Age, ústředního náboženského křídla globalistů. Jen maximálně 500 milionů lidí je plánováno, že bude obývat tuto planetu v souladu s principem “Gaia”, tedy s naplánovanou kapacitou naší planety třídy G.

Právě proto mají zednářské spolky písmeno G ve svém znaku. Jejich cílem je plán na dosažení této mety jedné jediné světové vlády vyvolených nad populací 500 milionů lidí. Redukce obyvatelstva poklesem kolektivní imunizace lidí skrze jejich izolaci doma a znemožnění osobních kontaktů. Ten plán je jasně daný, ale když vidíte místopředsedu vlády, který v televizi propaguje Klause Schwaba a jeho posthumanismus, je mi na zvracení.

-VK-

Šéfredaktor AE News