Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí finančního odboru

Tajemnice Městského úřadu Břidličná vydává
v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na pozici vedoucí finančního odboru.

Více informací naleznete zde: výběrové řízení vedoucí fin.odb.pdf