Nemocnice v Krnově to zvládá a pečuje o pacienty s covidem

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov zvládá díky pracovnímu nasazení obětavých zdravotníků a všech zaměstnanců druhou vlnu pandemie COVID-19 velmi dobře. Aktuálně je zde situace stabilizovaná. 

Na začátku září vedení nemocnice rozhodlo o ukončení veškeré plánované operativy /ortopedické výkony, bariatrické operace atd./ a z plicního oddělení udělalo infekční pracoviště pro pacienty se středně těžkým průběhem COVID-19. Pro pacienty s těžkým průběhem byla vyčleněna interní JIP.

„Druhá vlna pandemie začala poměrně intenzivně a abychom byli schopni zajistit dostatečné lůžkové kapacity, vyčlenili jsme pro pacienty se středně těžkým průběhem koronavirové infekce mimo plícního oddělení také naši ortopedii a pro těžké případy navíc k JIP interního oddělení i ARO. Obě pracoviště se začala postupně zaplňovat,“ popsal začátek podzimu ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec.

Nakažení zaměstnanci

Zatímco na jaře se nákaza nemocnici vyhnula, při podzimní vlně do SZZ Krnov pronikla. Na pracovní neschopnost desítek zdravotníků reagovalo vedení nemocnice přesunem zdravých zaměstnanců na nejvytíženější pracoviště. Do nemocnice nastoupilo na výpomoc také několik mediků a budoucích zdravotních sester.

Zdravotníci SZZ Krnov se aktuálně starají o desítky pacientů se středně těžkým a těžkým průběhem onemocnění Covid-19.

„Napříč našimi pracovišti nám začali chybět kolegové. Okamžitě jsme spustili pandemický plán a přijali opatření, abychom nákazu zejména mezi zdravotníky zpomalili. To se povedlo. Nemoc prodělalo na 200 kolegů. Někteří byli bezpříznakoví, další měli mírný průběh onemocnění. Jen pár kolegů mělo středně těžký průběh onemocnění. Naštěstí se už většina vrací do práce a snad budou mít na delší dobu imunitu,“ sdělil ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Další lůžka

Krnovská nemocnice v průběhu pandemie pomáhala ostatním zdravotnickým zařízením z našeho kraje. Do nemocnice v Havířově vyslala již dříve odběrový tým. Z dalších nemocnic přijala několik pacientů s covidem, aby tam došlo k uvolnění kapacit.

„Pomáhat si je v takové době zcela normální. Bohužel pandemie nekončí a abychom byli schopni poskytnout péči dalším pacientům, rozhodli jsme o dočasném přemístění pacientů a personálu z naší jednotky DIOP /dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče/ na novou apalickou jednotku ve Městě Albrechticích. V uvolněných prostorách vznikne osm lůžek pro pacienty s těžkým průběhem onemocnění /SZZ Krnov má pro tyto pacienty 12 lůžek a k 10. listopadu jich bylo 11 obsazených/. Než-li v počtu lůžek vidím potíž v kvalifikovaném personálu, jelikož obsluhovat ventilátor a poskytovat vysoce odbornou péči nelze naučit ze dne na den. Přesto věřím, že to naši zdravotníci zvládnou a moc jim za jejich práci děkuji,“ pokračoval ředitel.

Tátové v porodnici

Dobrou zprávou zejména pro rodičky má krnovská porodnice. Stejně jako dosud tam mohou tatínci doprovázet maminky u porodu a trávit s nimi první chvíle po narození potomka. Vedení nemocnice navíc povolilo návštěvy tatínků na pokojích šestinedělí.

Tatínci nejsou návštěvou, ale rodičem. Přijde nám nelogické, aby mohli být s maminkou před porodem, u porodu, dvě hodiny po porodu a pak až po několika dnech. Proto pouze tatínkům návštěvy povolujeme. Ale musí být zdraví a prosíme je, aby měli na obličeji po celou dobu návštěvy správně nasazený respirátor bez výdechového ventilu,“ dodal ředitel Ladislav Václavec.

Zdroj: https://bruntalsky.denik.cz/