Pomoc pro samoživitelky je na cestě, poslanci schválili náhradní výživné

Poslanci dnes ve třetím čtení schválili návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany na náhradní výživné. Tento zákon by měl ulehčit životní situaci samoživitelkám a samoživitelům, kterým jejich partner či partnerka nepřispívá na dítě. O náhradní výživné budou moci pečující rodiče požádat stát prostřednictvím Úřadu práce ČR, a to ve výši, v jaké ho druhému rodiči stanovil soud. Zákon by měl platit od července příštího roku.

„To, co se dnes podařilo, je obrovský krok vpřed. O potřebě náhradního výživného tu diskutujeme už 15 let a je trošku ostuda, že jsme tuhle nespravedlnost vůči dětem trpěli tak dlouho. Vždyť Slováci mají náhradní výživné už od roku 2005. Jsem ale nesmírně ráda, že jsme dnes dali jasně najevo, že platit výživné je normální a že naše společnost už nebude tolerovat to, že se jeden z rodičů na své dítě vykašlal, “ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že náhradní výživné pomůže zhruba 24 tisícům dětí a že je nyní potřeba se soustředit zejména na „radikální vymahatelnost výživného“.

Důležité je řešit vzniklou situaci aktivně
Nárok na náhradní výživné budou mít samoživitelky a samoživitelé, kteří svou situaci aktivně řeší. To znamená, že využili všech zákonných možností a kvůli dlužnému výživnému podali návrh na exekuci či běží soudní výkon rozhodnutí. V případě potřeby budou mít rodiče možnost využít pomoci Úřadu práce ČR a návrh na exekuci vyplnit přímo s pracovníkem na daném kontaktním pracovišti.

Rozhodnutí nejpozději do 30 dnů
S uplatněním žádosti na náhradní výživné se rodič obrátí právě na ÚP ČR. Každý případ bude úřadem posuzován individuálně a rozhodnutí o přiznání či nepřiznání nároku bude vydáno nejpozději do 30 dnů od podání všech potřebných dokumentů.

Náhradní výživné až na dva roky
Neplnění vyživovací povinnosti ze strany druhého rodiče bude samoživitelka či samoživitel ÚP ČR dokládat každé 4 měsíce. Na základě toho bude možné pobírat náhradní výživné až 24 měsíců. Částku vyplacenou pečujícímu rodiči bude poté po dlužníkovi vymáhat ÚP ČR skrze své krajské pobočky.

Výživné ve výši stanovené soudem. Maximálně ale 3 000 Kč na dítě
Po přiznání nároku bude samoživitelům a samoživitelkám vypláceno náhradní výživné ve stejné výši, jaká byla druhému rodiči stanovena soudem. Maximálně se bude jednat  o částku 3 000 Kč, na kterou bylo náhradní výživné zastropováno. V případě, že druhý z rodičů platí výživné jen částečně, soudem stanovená částka bude rodiči vychovávajícímu dítě doplacena státem.

Účinnost zákona je navrhována ke dni 1. července 2021. Náklady na výplatu náhradního výživného (při zohlednění poskytování maximální stanovené výše 3 000 Kč měsíčně) jsou v prvním roce účinnosti odhadovány na 891 mil. Kč. Dále pak na 881 mil. Kč za rok. Ke schválení zákona je třeba ještě získat podporu v Senátu a následný podpis prezidenta republiky.

Zdroj: MPSV