Pět tisíc korun pro všechny důchodce podpořil i Senát

Po vyslovení souhlasu poslaneckou sněmovnou dnes podpořil návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 5000 korun všem důchodcům také Senát. Už zbývá jen, aby zákon podepsal prezident republiky. Cílem návrhu je rychle pomoci těmto ohroženým skupinám, zejména seniorům, na které velmi negativně dopadají důsledky pandemie COVID-19. Příspěvek bude vyplacen ještě před koncem tohoto roku.

„Pandemie COVID-19 dopadá obzvláště tíživě na ty, kteří se svými příjmy sotva vyjdou i za normální situace. Jsou to nejen senioři, ale také invalidé, vdovy, vdovci a sirotci. Pandemie s sebou přinesla nejrychlejší tempo zdražování za poslední roky, a to oni ve své peněžence pociťují při každém nákupu. Navíc jim letos přibyly další výdaje spojené s ochranou vlastního zdraví. Proto jsem se rozhodla navrhnout tuto mimořádnou pomoc, která musí být rychlá. Jsem tedy ráda, že můj návrh získal podporu v obou komorách parlamentu a tato finanční pomoc se dostane k potřebným velmi rychle,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Parametry jednorázového příspěvku:

Jednorázový příspěvek má příjemcům důchodů pomoci ještě tento rok.

Příspěvek se týká všech příjemců důchodu, pomůže 2,4 milionům starobních důchodců, více než 400 tisícům invalidních důchodců, 24 tisícům vdovců a vdov a téměř 33 tisícům sirotků.

Při případném souběhu několika typů důchodů bude příspěvek vyplacen pouze jednou.

Příspěvek bude vyplacen automaticky. Nebude tak nutné o něj žádat a částka se bude vyplácet celá najednou.

Příspěvek nebude moci zabavit exekutor, nebude podléhat dani z příjmu, ani se nebude započítávat jako příjem pro účely stanovení nároku na sociální dávky.
Nikomu se tak kvůli nezkrátí například příspěvek na bydlení.

Zdroj: MPSV