Pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům nejen v době koronakrize

Řada osob se zdravotním postižením a seniorů je v menší či větší míře odkázána na pomoc druhých (rodiny, známých či sociálních služeb). Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. může pomoci s nákupy, úklidem domácnosti, doprovodem k lékařům nebo při zajišťování osobní hygieny.

Centrum také běžně pomáhá s volnočasovými aktivitami, klienti mají možnost si s někým popovídat či vyřešit osobní záležitosti a problémy. Centrum zajišťuje tyto sociální služby:

  • Osobní asistence (např. úklid domácnosti, zajištění nákupu, pomoc při osobní hygieně, přesunech, vyplnění volného času aj.
  • Individuální bezbariérová doprava (zajištujeme dopravu také speciálně upravených vozidlem pro vozíčkáře)
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek (např. toaletní křeslo, chodítka, vozíky aj.)
  • Poradna pro osob se zdravotním postižením (pomoc při vyřízení invalidního důchodu, dávek pro osoby se zdravotním postižením aj.

Je pro nás důležité, aby lidé se zdravotním postižením a senioři nezůstali bez potřebné pomoci. Naše služby poskytujeme nepřetržitě od začátku epidemie koronaviru. Při poskytování našich služeb se řídíme aktuálními vládními předpisy a klademe důraz na zajištění zdraví a bezpečnosti jak našich klientů, tak našich pracovníků. 

Bližší informace o naší organizaci a nabízených službách naleznete na internetových stránkách www.czp-msk.cz či na našem pracovišti.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
Telefon: +420/554 718 068
E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz

Zdroj: https://www.rymarov.cz/