Vláda pošle zaměstnancům sociálních služeb tři miliony respirátorů

Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání v úterý 3. listopadu 2020 bezúplatné poskytnutí tří milionů respirátorů třídy FFP2 ze státních hmotných rezerv zaměstnancům pobytových sociálních služeb a pečovatelské služby. Francouzským zdravotníkům pošle na pomoc s pandemií koronaviru milion kusů ochranných rukavic.

Respirátory třídy FFP2, které vláda uvolnila ze státních hmotných rezerv, budou určeny pro ty zaměstnance sociálních služeb, kterým Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením nařídilo jejich používání při styku s klienty. Jedná se o pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu se seniory a zdravotně hendikepovanými, což jsou osoby nejvíce zranitelné současnou pandemií nemoci covid-19. Pomoci s distribucí ochranných prostředků do zařízení, které o tyto osoby pečují, mají z rozhodnutí vlády i kraje a hlavní město Praha.

V České republice je aktuálně podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí v provozu 703 pečovatelských služeb, 539 domovů pro seniory, 210 domovů pro osoby se zdravotním postižením a 299 odlehčovacích služeb v pobytové formě. Celkem se tedy jedná o 1 751 služeb s 81 427 zaměstnanci. Tři miliony respirátorů by měly zaměstnancům v primárně přímé péči vystačit zhruba na měsíc. Každý zaměstnanec by měl mít k dispozici jeden až dva respirátory na směnu.

Ministerstvo zdravotnictví také ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí rozšířilo původní okruh subjektů, na něž se povinnost pravidelné testování antigenními testy zorganizovat či podstoupit vztahuje. Nově se budou muset pravidelně testovat také zaměstnanci zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelé sociálních služeb poskytující osobní asistenci. Testování se bude týkat také zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb, s nimiž mají provozovatelé LDN, domovů seniorů a všech dalších služeb, které samy musí zaměstnance testovat, smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

Vláda schválila také implementaci doporučení Evropské unie, které upravuje zákaz cestování ze zemí mimo EU s povolenými výjimkami. Epidemiologická pravidla pro vycestování českých občanů do zahraničí i pro příjezd cizinců do České republiky se budou nově řídit tzv. mezinárodním semaforem, který bude jednotný pro celou Evropskou unii. Na občany z rizikových zemí EU se tak bude vztahovat povinnost karantény či testu, v platnosti ale zůstanou i nadále výjimky pro nezbytné cesty – například pro přeshraniční pracovníky, mezinárodní dopravu či zdravotnický personál.

Kabinet rovněž rozhodl o poskytnutí daru Francouzské republice. Na základě žádosti francouzského Ministerstva zdravotnictví věnuje Česká republika Francii celkem milion kusů ochranných rukavic z vládních zásob.

Zdroj: Vláda ČR