Vláda České republiky schválila zvýšení minimální mzdy o 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc

Vláda České republiky schválila zvýšení minimální mzdy o 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc. Je však tato suma dostačující k tomu, aby si lidé dokázali udržet slušnou životní úroveň?

„Česká minimální mzda se pomalu ale jistě propadá na chvost mezi ty nejchudší země EU. Zvýšenío mizerných 600 Kč na 15 200 Kč měsíčně je hanba,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik pražský politolog a občanský aktivista Jan Miklas.

Miklas: Pokusím se to zdůraznit třeba na nákladech na bydlení, které jsou v Česku k poměru k platům – zvlášť těm nízkým, neúměrně vysoké. Pokud člověk bydlí v pronájmu, tak je tato částka absolutně nedostačující. Průměrná cena pronájmu jenom garsonky, a to nejen v Praze, je cca 10 000 Kč  plus poplatky cca 4 000 Kč. Dostáváme se tedy na částku 14 000 Kč, přičemž minimální mzda činí za rok 2020 14 600 korun. Nicméně jedná se o mzdu hrubou, pokud tedy odečteme platby zdravotního a sociálního pojištění, dostáváme se na částku asi 12 000 Kč. V praxi to tedy znamená, že nízko příjmový pracovník, který pobírá minimální mzdu, nejen, že nepokryje ani základní životní potřeby, ale dokonce ani samotné bydlení, aniž by musel žádat o doplatky na bydlení, které je ale kvůli zpřísňující se sociální legislativě čím dál obtížnější získat. Jenže, ani pro pracovníka s minimální mzdou, který má vlastní bydlení, nevypadá situace nikterak růžově, jelikož i tak samotné náklady na bydlení spolknou skoro polovinu čisté minimální mzdy, a zbytek stačí pouze na velmi skromné živobytí, kdy dotyčný může zapomenout na takové věci, jako je třeba zahraniční dovolená, kulturní vyžití apod. Někdo může namítnout, že minimální mzdu pobírá jen malé procento zaměstnanců – což je sice pravda. Ale už se nemluví o skutečnosti, že další, a to už je mnohem větší procento pracovníků, pobírají mzdu jen o něco málo vyšší než je ta minimální. A to nehledě na skutečnosti, že nízká minimální mzda se promítá i do tzv. zaručené mzdy, která je vázaná právě na výši minimální mzdy.

Hlavním problémem Česka je především nepoměr mezi vysokými náklady na život v poměru k nízkým mzdám, což je setrvalý problém. Například Španělé mají podobné životní náklady jako Češi, jenže minimální mzdu mají takřka dvojnásobnou blížící se částce v přepočtu 30 000 Kč. To je rovněž částka, která byla nedávno spočítána nezávislými odborníky jako skutečně důstojná minimální mzda, zohledňující životní potřeby jedince tak, aby nebyl ohrožen příjmovou chudobou, což v Česku při minimální mzdě 15 000 Kč není, a spíš zde hrozí to, co se nazývá „pracující chudoba“. Tzn. že člověk, i když regulérně pracuje, nedosáhne ani na pokrytí základních životních potřeb. Cit: „Kupní síla je tu extrémně nízká, téměř nejnižší v EU. Čtvrtina lidí není schopna platit nečekaný výdaj, desetina obyvatel je v exekuci. Tato skutečnost je alarmující. Již zmíněná kupní síla je dokonce v Česku nižší než v Rumunsku, které patří mezi nejchudší země EU. A to je vše důsledkem nepoměru vysokých nákladů na život v poměru k nízkým mzdám v Česku.

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/