Autobusy opět začnou jezdit na Ovčárnu

MSK | V neděli 13. prosince bude obnovena veřejná linková osobní doprava v úseku Karlova Studánka, Hvězda aut. st. – Malá Morávka, Ovčárna točna. Tato změna se má týkat také linky 864 Krnov – Malá Morávka, Karlov – Malá Morávka, Ovčárna točna.

Mezi Hvězdou a Ovčárnou nejezdily autobusy od 22. října. Moravskoslezský kraj, jako objednavatel veřejných služeb v tomto úseku, nebyl schopen garantovat přepravu cestujících tak, aby byla v epidemiologicky nepříznivé situaci bezpečná. Nyní ale byla přijata taková opatření, která povedou k eliminaci rizik pro zdraví obyvatelstva při využívání dopravních spojení na předmětném úseku, a tak bylo možné dopravní obsluhu opětovně zprovoznit.

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o zrušení regulačních opatření v dopravě

Zdroj: MěÚ Krnov