„Restart budoucnosti pracovní agendy“ – po „Great Resetu“ Postcovidový svět = děsivá budoucnost!

Světové ekonomické fórum (WEF) nedávno zveřejnilo (říjen 2020) tzv. bílou knihu, nazvanou „Restart budoucnosti pracovní agendy – v postcovidovém světě“.

Tento 31stránkový dokument od Klause Schwaba, zakladatele a šéfa (od založení WEF v roce 1974), a jeho společníka Thierryho Mallereta vypadá jako detailní plán, jak „provést“ – protože to bude provedení (nebo realizace) – „Great Reset Covid-19“ (červenec 2020).„Restart budoucnosti“ nazývají bílou knihou, tj. autoritativní zprávou, což znamená, že to ještě není konečná verze. Je to jakýsi návrh, zkušební balón, který má zjistit reakce lidí. Zpráva zní jako příběh nějakého kata. Mnoho lidí to zřejmě číst nebude – ani neví, že něco takového existuje. Pokud by si to přečetli, vyšli by do ulic se zbraněmi v rukou a bojovali by proti tomuto nejnovějšímu totalitnímu plánu, který Světové ekonomické fórum nabízí světu.

Slibuje děsivou budoucnost pro přibližně 80% (přežívající) populace. Kniha „1984“ od George Orwella se čte jako nezhoubná fantazie oproti tomu, co WEF zamýšlí pro lidstvo.

Časový horizont je deset let, do roku 2030, kdy by měla být realizována agenda OSN 2021 – 2030.

Plánovaná úřední opatření v reakci na COVID-19:

[...]
 • Urychlení digitalizovaných pracovních procesů, což povede k tomu, že 84% všech pracovních procesů budou digitální nebo virtuální/videokonference.
 • Asi 83% lidí bude pracovat na dálku – tj. nebude docházet k žádným interakcím mezi kolegy – bude to absolutní sociální distancování, odloučení lidstva od lidského kontaktu.
 • Je naplánováno, že asi 50% všech úkolů bude automatizováno – jinými slovy, lidské vstupní zdroje budou drasticky sníženy, dokonce i při práci na dálku.
 • Urychlení digitalizace zvyšování kvalifikace/rekvalifikace (např. poskytovatelé vzdělávacích technologií) – 42% zdokonalování dovedností nebo výcviku nových dovedností bude digitalizováno, jinými slovy, nebude umožněn žádný lidský kontakt – pouze počítač, umělá inteligence, algoritmy.
 • Urychlení zavádění programů na zvyšování kvalifikace/rekvalifikace – 35% dovedností má být „předěláno“ – tj. stávající dovednosti mají být zrušeny, budou prohlášeny za zaniklé.
 • Urychlení probíhající organizační transformace (např. restrukturalizace) – 34% současných organizačních systémů má být „restrukturalizováno“ – jinými slovy, stávající organizační struktury budou prohlášeny za zastaralé – aby se vytvořil prostor pro nové sady organizačních rámců, digitální struktury, které poskytnou maximální kontrolu nad všemi činnostmi.
 • Pracovníkům budou dočasně přiděleny různé úkoly – podle očekávání se to má dotknout 30% pracovní síly. To také znamená úplně jiné platové ohodnocení – nejpravděpodobněji to budou nízké platy, které budou tvořit rovněž plánovaný „univerzální základní plat“ nebo „základní příjem“ – mzda, která vám sotva umožní přežít, zajistí vám jen nezbytné potřeby. Lidé se tak stanou zcela závislí na systému – digitálním systému, kdy nebudou mít vůbec žádnou kontrolu.
 • Dočasné snížení pracovní síly – plánuje se, že se to bude týkat 28% populace. Je to další navýšení nezaměstnanosti, které se v přestrojení za „dočasné“ už nikdy nezmění na plný úvazek.
 • Trvalé snižování pracovní síly – 13% trvalého snížení pracovní síly.
 • Dočasné navýšení pracovní síly – 5% – není uveden žádný odkaz na to, o jaký typ pracovní síly půjde – pravděpodobně to bude nekvalifikovaná pracovní síla, která bude dříve či později také nahrazena automatizací, umělou inteligencí a robotizací pracoviště.
 • Nebudou zaváděna žádná konkrétní opatření – 4% – znamená to, že jen 4% zůstanou nedotčena? Z nových pracovišť, řízených algoritmy a umělou inteligencí? Tento údaj se zdá malý a bezvýznamný, ale zní to jako „zbožné přání“, jehož nebude nikdy dosaženo.
 • Trvalé zvýšení pracovní síly – plánuje se, že pouze 1% bude tvořit „trvale rostoucí pracovní sílu“. To samozřejmě nejsou dokonce ani žádné kosmetické změny. To je vtip.

Takže tohle je předkládáno, totiž konkrétní proces zavádění programu Great Reset.

Great Reset také počítá s úvěrovým schématem, pomocí něhož by byly „odpuštěny“ veškeré osobní dluhy – oplátkou za předání veškerého osobního majetku správnímu orgánu nebo agentuře, což by zřejmě byl Mezinárodní měnový fond.

Takže byste nic nevlastnili – a byli byste šťastní. Protože všechny nezbytnosti vám budou zajištěny.

Také by vás ani nemělo napadnout, že byste s tímto systémem nesouhlasili, protože – do té doby už budete všichni očkováni proti covidu a budete mít nanočipy – pomocí 5G (brzy přijde 6G) bude vaše mysl čitelná a ovlivnitelná.

Nenazývejte to prosím konspirační teorií. Je to bílá kniha, „autoritativní zpráva“ WEF.

DARPA – Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty, součást Pentagonu – před lety tuto technologii vyvinula. Je jen otázkou času, než bude zavedena. A zavedena rozhodně bude, pokud my, lidé, nezačneme protestovat. Masivní občanská neposlušnost je na místě, a to raději dříve, než později.

Čím déle budeme otálet s nějakou akcí, tím více náměsíčně kráčíme do této absolutní lidské katastrofy.

*

Sociální a mezilidské vztahy jsou oslabovány.

Výhody tohoto „totalitního“ přístupu Světového ekonomického fóra vůči lidstvu – ovládání lidstva – jsou:

 • My, lidé, se nebudeme moci bouřit, nebude mezi námi soudržnost,
 • „My, lidé“, budeme proti sobě navzájem – ​​a bude existovat absolutní digitální kontrola nad lidstvem, kterou bude vykonávat malá „super elita“.
 • Nebudeme mít přístup k této digitální kontrole – bude mimo náš dosah. Myšlenka je taková, že k tomu postupně dospějeme – ti z nás, kteří přežijí. Očekává se, že zhruba v rámci jedné generace se to stane novým normálem.

„Úhel přežití“ je aspekt, který není přímo zmíněn ani v Great Reset, ani v „Průvodci implementace“ – tj. v bílé knize „Restart budoucnosti pracovní agendy – v postcovidovém světě“.

Bill Gates, Rockefellerové, Kissinger a další se nikdy netajili svým tvrdým názorem, že svět je přelidněný, a že počet lidí musí být doslova snížen. Máme co do činění se zastánci eugeniky.

Dokonalou metodou pro snižování světové populace jsou vakcinační programy, iniciované Billem Gatesem a podporované Světovou zdravotnickou organizací. Skandály kolem takovýchto katastrofálních vakcinačních programů, které vedou k úmrtí dětí, byly zaznamenány (v 90. letech) v Indii, v Keni (2014 a později) a v dalších částech světa.

Podívejte se také na mnoho nového prozrazující proslov Billa Gatese „Inovace na nulu“ z února 2010, který byl uskutečněn na konferenci TedTalk, zhruba ve stejné době, kdy byla vydána „Rockefellerova zpráva za rok 2010“ – to je ta zpráva, která nám dosud poskytla „Scénář Lock Step“ – a teď to zažíváme. Téměř neprotestující celý svět – 193 členských zemí OSN – byl kooptován nebo donucen k tomu, aby prováděl toto žalostné zneužívání lidských práv v globálním měřítku.

Co ani jedna zpráva – ani Great Reset, ani „Restart budoucnosti pracovní agendy“- nezmiňuje, je to, kdo bude prosazovat tato drakonická nová pravidla? Jsou to údajně ty složky, které jsou nyní trénovány na vedení městské války a potlačování výtržností a sociálních nepokojů – je to policie a armáda.

Součástí organizace občanské neposlušnosti bude to, jak se zaměřit a mluvit s policií a armádou, jak je poučit a informovat o tom, k čemu je tato malá elita využívá, že i oni jsou jen lidské bytosti, stejně jako my ostatní, a proto by se raději měli postavit na obranu lidí, lidstva. Stejně tak je třeba informovat učitele a zdravotnický personál – dát jim informace, neomezenou a svobodnou pravdu.

To je výzva. Pokud uspějeme – hra skončí. Ale bude to dlouhá cesta.

Dezinformace v médiích jsou brutální a mocné, „my“ jim můžeme jen těžko odporovat, pokud nebudeme mít dosti velký rozpočet pro“vyvažující, kontrující propagandu“. Navíc jsme jako skupina lidí stále více rozdělování samotnými médii. Povinné nošení roušek a sociální distancování – již to nás znepřátelilo a rozdělilo, ať už kolegy, přátele nebo dokonce rodinné členy.

Tento naprostý diktát dokázal v naší společnosti vytvořit neshody, rozpory a nesoulad.

Nemějme strach – ale rozcupujme „Restart budoucnosti pracovní agendy“ a „Great Reset“ doslova na kousky – s humánní alternativou, která by odstranila takové organizace, jako je WEF, a kooptované agentury OSN, jako je Světová zdravotnická organizace, UNICEF, Světová obchodní organizace, Světová banka, Mezinárodní měnový fond – a možná dokonce i celý systém OSN. Je třeba stanout tváří v tvář politickým a obchodním lídrům, kteří stojí za tímto projektem. Musí být aplikovány základní principy mezinárodního práva, včetně norimberského.

Autor: Peter Koenig

Překlad: zvedavec.org

Zdroj: https://www.globalresearch.ca/

Zdroj: https://cz24.news/