Robert F. Kennedy ml.: Vakcíně proti covid-19 bychom se měli za každou cenu vyhnout

Rád bych vás naléhavě upozornil na důležité otázky, týkající se očkování proti covid-19. Poprvé v historii vakcinace dochází k tomu, že tzv. vakcíny mRNA poslední generace zasahují přímo do genetického materiálu pacienta, čímž mění individuální genetický materiál. To představuje genetickou manipulaci, tedy něco, co již bylo zakázáno a do té doby považováno za zločin.

[...]

Tento zásah lze přirovnat ke geneticky modifikovaným potravinám, což je také velmi kontroverzní téma. Přestože média a politici v současné době tento problém bagatelizují a dokonce se ignorantsky domáhají nové vakcíny, aby se vše mohlo vrátit do normálního stavu, je tato vakcinace problematická z hlediska zdraví, morálky a etiky, a také z hlediska genetického poškození, které na rozdíl od poškození, způsobeného předchozími vakcínami, bude nevratné a nenapravitelné.

Vážení pacienti, po bezprecedentní vakcíně mRNA již nebudete moci léčit příznaky po vakcíně alternativním způsobem. Budete muset žít s následky, které už nebude možné vyléčit pouhým odstraněním toxinů z těla, stejně jako člověk s genetickou vadou, jako je např. Downův syndrom, Klinefelterův syndrom, Turnerův syndrom, genetická srdeční zástava, hemofilie, cystická fibróza, Rettův syndrom, atd., protože genetická vada je navždy!

To zcela jasně znamená: pokud se objeví příznaky po vakcíně mRNA, já ani žádný jiný terapeut vám nebude moci pomoct, protože poškození, způsobené očkováním, bude geneticky nevratné. Podle mého názoru znamenají tyto nové vakcíny zločin proti lidskosti, který nebyl nikdy v dějinách spáchán v tak ohromném měřítku. Jak řekl zkušený lékař Dr. Wolfgang Wodarg: „Ve skutečnosti by tato „nadějná vakcína“ měla být pro drtivou většinu lidí ZAKÁZÁNA, protože se jedná o genetickou manipulaci! “

Billem Gatesem financovaná vakcína, kterou vyvinul a schválil Anthony Fauci, používá experimentální technologii mRNA. U tří z 15 lidských pokusných králíků (20%) došlo k „závažným nepříznivým účinkům“.

Poznámka: messenger RNA nebo mRNA je ribonukleová kyselina, která přenáší genetický kód DNA buněčného jádra na ribozom v cytoplazmě, to je to, co určuje pořadí, ve kterém se aminokyseliny proteinu spojují a působí jako forma nebo vzorec pro syntézu tohoto proteinu.

Zdroje:

Robert F. Kennedy, ml. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy_Jr)

Vakcína COVID = NEVRATNÉ GENETICKÉ POŠKOZENÍ – ZLOČIN proti lidskosti.

EXISTUJE KORONAVIRUS NEBO NE?

VYSVĚTLENÍ:

1. EXISTUJE TENTO VIRUS?

Ano, jako mnoho jiných virů.

2. DÁ SE TO LÉČIT?

Ano, pokud používáte správné léky a nenecháte své zdraví v rukou zkorumpovaného a obchodního zdravotního systému.

3. EXISTUJÍ DOBŘÍ LEKÁŘI?

Ano, mnoho. Někteří jednají diskrétně a poskytují vhodnou léčbu, a jsou zde i jiní, odvážnější, kteří hovoří o těchto způsobech léčby na videích na sociálních sítích. Mnozí z nich čelili výhrůžkám, byli vyloučeni nebo umlčeni.

4. PROVÁDĚJÍ VĚDCI VÝZKUMY?

Ano, a existuje světová organizace, nazvaná Lékaři a vědci za pravdu (Doctors and Scientists for Truth), která požaduje, aby více a více lékařů a vědců odhalovalo a zveřejňovalo nesprávnost léčby této virové nákazy.

5. JE TO PANDEMIE?

Ne. Světová zdravotnická organizace změnila termín, týkající se pandemie, ještě předtím, než se rozjela virová nákaza, aby tak ukončili pandemii.

6. JE TO INFEKČNÍ?

Ano, jako každá chřipka.

7. POKUD SE NAKAZÍM VIREM, ZNAMENÁ TO, ŽE ZEMŘU?

Ne. Pokud máte příznaky, vezměte si hned od prvního dne vhodné léky (na posílení imunitního systému, léky proti zánětům a proti chřipce) a léčte se doma.

8. DÁ SE TOMU ZABRÁNIT?

Ano, dodržujte co nejvíce hygienu a posilujte svůj imunitní systém. A také máte k dispozici: ozónovou terapii, oxid chloričitý s preventivním protokolem.

9. JE POČET INFIKOVANÝCH A ZEMŘELÝCH NA VIRUS PŘESNÝ?

Ne. V USA bylo zjištěno, že jakékoli údaje tvoří ve skutečnosti jen 10% z celkového počtu, protože příčinou úmrtí byly jiné nemoci, a navíc testy nejsou spolehlivé, udávají falešně pozitivní výsledky.

10. JSOU LIDÉ BEZ PŘÍZNAKŮ SKUTEČNĚ POZITIVNÍ?

Člověk má v těle mnoho mikroorganismů a virů, ale to neznamená, že jste nemocný nebo infikovaný člověk, nebo že máte virus; nicméně viry, které jsou údajně „tak agresivní“, vykazují u pacientů určité příznaky, protože tělo spouští poplach kvůli přítomnosti vetřelce (horečka, bolest hlavy, zvracení, atd.), a podle Kochovy teorie odpověď zní NE.

11. BYL VIRUS VYTVOŘEN?

Ano, v laboratoři.

12. ZA JAKÝM ÚČELEM?

Aby existovala záminka pro omezování svobod, změnu současného ekonomického systému, pro větší útisk/zotročování, děsivou a slepou poslušnost.

13. JE MNOHO ZEMÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO ZÁKEŘNÉHO PLÁNU?

Ano.

14. DOSTANEME SE Z TOHO?

Ano. A všichni ti, kteří přispěli k úmrtím a tomuto plánu, padnou a zaplatí za to, co udělali.

15. MĚL BYCHSE BÁT?

Ne. Strach oslabuje váš imunitní systém a kvůli strachu jste mentálně ovladatelní.

16. JSOU MÉDIA SOUČÁSTÍ PLÁNU?

Ano. Vlastníci médií jsou komplicové. Nazývá se to kontrola mysli.

17. CO BYCH MĚL DĚLAT?

Chraňte se, a pokud onemocníte, už víte, jak se léčit doma nebo za pomoci svého spolehlivého lékaře, který se nezřekne správného postupu.

18. MĚL BYCH SE NECHAT OČKOVAT?

Ne. Jestliže se uzdravíte, tak vakcíny, které obsahují chemikálie, těžké kovy a řadu „vad“, ovlivní ve střednědobém až dlouhodobém horizontu vaše zdraví, a to jak fyzicky, tak psychicky. Je to vaše tělo a vy sami máte právo o něm rozhodovat, a také o svém fyzickém a duševním zdraví. Důvěřovali byste vakcíně, když byste věděli, že virus byl vytvořen k vyhlazení lidstva?

19. JE TO VÁLKA?

Ano! A my zvítězíme! Musíme držet pohromadě a probudit ostatní lidi, poskytnout jim dostatek informací.

„Jsme přinuceni nosit roušku, ale nikoli držet jazyk za zuby.“

Robert F. Kennedy Jr: COVID19 vaccine should be avoided at all cost vyšel 19.11.2020 na principia-scientific.com. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/