Amerika se mění v zemi táborů přežití

O slovu „survivalista“, které se zapsalo do každodenního života obyvatel USA, jsem se dověděl teprve nedávno. Zavolali mi známí Američané z Kalifornie a oznámili mi, že jsou konečně hotovi s přípravou na volby, které se mají konat 3. listopadu. Jejich přátelé a sousedi také dokončují přípravy.

Ze začátku jsem nechápal, o čem je řeč, ale moji společníci mi to objasnili. Jsou to první volby v jejich životě, kdy se musí stát osobami, kterým se říká prepper nebo survivalista. Rusky выживальщик (vyživalščik). Příprava survivalistů na volby spočívá v tom, že kompletně zpevňují ohrazení domu nebo pozemku, kupují potraviny na rok a doplňují zásoby nábojů (zbraněmi k nim se zásobili ještě před tím).

zeme-taboru-preziti.jpg

Moji známí survivalisté očekávají nepokoje do konce roku, ne-li zdlouhavou občanskou válku s nejasným výsledkem. O tom, že je teď v Americe vyostřená atmosféra, jsem věděl už dříve, ale to, že se Američané skutečně připravují na občanskou válku, jsem naplno pocítil až během tohoto rozhovoru. Nemám v Americe přátele mezi těmi, kteří jsou na druhé straně barikády — tj. ti, kteří propagují rasismus naopak (black lives matter), ale myslím si, že se taktéž připravují na volby a válku.

Ukazuje se, že survivalisté v Americe nejsou novým jevem. V americké literatuře se již dlouho používá termín survivalism, odvozený od anglického survival (выживание, vyživanie, přežití). Slovníky vysvětlují survivalismus jako subkulturu lidí, kteří se připravují na takové mimořádné situace, jako jsou např. živelné přírodní pohromy, technogenní katastrofy, vážné narušení infrastruktury (výpadek elektrického proudu, přerušení dodávky plynu), občanské války a vojenské intervence, termojaderná válka. Existují i exotické varianty: např. příprava na přistání mimozemšťanů na Zemi nebo na Apokalypsu a Soudný den. Survivalismus jako ideologii přinesli do Ameriky pravděpodobně Mormoni; členové této sekty v USA musí mít zásobu potravin na tři měsíce a pravidelně je obnovovat.

Říká se, že termíny survivalismus, survivalista, prepper se mezi americkou společností rozšířily v 70. letech 20. století. Na vrcholu energetické krize r. 1973 Howard J. Ruff napsal a vydal knihu „Hladomor a přežití v Americe“. V r. 1975 Kurt Saxon začal vydávat měsíční bulletin The Survivor. Kolem Kurta Saxona se začali shlukovat jeho stoupenci a začalo formování survivalistického hnutí.

Ještě nedávno bylo hnutí marginální, avšak jeho stoupence prohlásili za podivíny a psychicky nemocné. O jaké přežití se může jednat v Americe, v tomto zářícím sídle na vrcholu pahorku, baště stability a příkladu k napodobování? Do Ameriky zamířili survivalisté z jiných zemí, kde zuřily občanské války, a kde vládl hlad a chudoba. Jen za období mezi lety 2000-2010 do USA přišlo asi 14 milionů imigrantů a celkový počet imigrantů v r. 2010 byl vyčíslen na 40 milionů lidí.

Postoj k survivalistům se v Americe začal měnit po prezidentských volbách v r. 2016, kdy do Bílého domu přišel Donald Trump, a nad zemí začala houstnout černá mračna. Došlo k rozvratu v politice amerických sdělovacích prostředků: ty začaly žhavit atmosféru a provokovat nepokoje. Statisticky průměrný Američan přestal na survivalisty pohlížet jako na podivíny a začal dychtivě studovat zkušenosti přípravy na přežití. Během letošního roku se k survivalistům přidaly miliony Američanů.

Američané, kteří se rozhodli stát survivalisty, obvykle svá rozhodnutí nedávají na odiv. Dokonce to skrývají. Existují různé stupně survivalismu — individuální (obvykle se členy rodiny) ve svém vlastním domě; kolektivní, pokud se lidí seskupují do komunit a připravují se ke společnému přežití (takových komunit jsou dnes v Americe tisíce). Někdo si udělal zásoby potravin na několik měsíců; můžeme ho označit za „preppera“ neboli začínajícího survivalistu. Těmi se stali všichni Američané, kteří mají peníze nazbyt a prostor pro skladování zásob potravin. Pak je skupina „hlubokých“ survivalistů. Jsou hlubocí v doslovném významu, neboť staví nebo si opatřují bunkry pro pobyt v podzemí na dobu mnoha měsíců nebo dokonce let.

Dále existuje tzv. vnitřní izolacismus. Ve 20. století se v okolí amerických měst začaly objevovat obytné oblasti s mohutným opevněním a autonomními systémy životní podpory. Podobají se pevnostem, které dokáží ustát dlouhodobé obklíčení. V amerických sdělovacích prostředcích je velmi málo informací o takových pevnostech, avšak napsal o nich před čtvrt stoletím Thomas W. Chittum ve známé knize Civil War Two: The Coming Breakup of America (čes. „Druhá občanská válka: nadcházející krach Ameriky“).

Všímejte si rozšiřujících předměstí, zabezpečených zdmi, které jsou nesměle nazývány uzavřenými občinami… Amerika se začíná podobat středověké Evropě přesně díky takovým příčinám, jako jsou lupiči, chamtivé zločinné bandy a nakonec rabující armády zločinců. Asi čtyři miliony Američanů v současnosti (od r. 1995) žijí doslova obklíčení stěnami a pod ochranou. Většinu z nich tvoří bohatí běloši, kteří budou stále častěji hlasovat proti městským novotám, protože za svými dveřmi a stěnami se cítí v bezpečí před vnějšími otřesy“.

Některá fakta o subkultuře přežití, která v posledních měsících narůstá v Americe, se daří vyhledat. Například organizace survivalistů Fortitude Ranch má své webové stránky a nabízí pomoc Američanům během nelehkých období. Hlavním heslem této komunity je „Užívej si přítomnosti, ale chystej se na nejhorší“. Organizace má síť táborů po celé zemi. V oficiálním říjnovém tiskovém prohlášení Fortitude Ranch se píše, že v den voleb se otevřou všechny tábory v USA a dokážou ukrýt před chaosem členy survivalistických komunit. Tábory byly využívány i dříve, ale v pasivním režimu. Roční členský příspěvek ve Fortitude Ranch přijde zhruba na 1000 dolarů.

V Americe se dnes nachází tisíce luxusních bunkrů, připomínajících pětihvězdičkové hotely pod zemí. Dokonce s bazény a zimními zahradami. Ty jsou však pro milionáře, či dokonce miliardáře. Bill Gates má několik takových bunkrů pod svými usedlostmi ve státech Kalifornia a Washington. Fortitude Ranch nabízí ochranu ekonomické třídy, která je podle vedoucích osobností organizace dostupná pro miliony prostých Američanů. Přesnou polohu táborů přežití znají pouze zaregistrovaní účastníci organizací. Každý tábor je určen přibližně pro 500 lidí. Údaje o množství táborů a orientačním počtu účastníků organizace jsou udržovány v tajnosti.

zeme-taboru-preziti-2.jpg

Na internetu se přesto objevily fotografie opevněných míst v Coloradu a Západní Virginii, každého o rozloze 20–40 ha. Na fotografii je vidět, že jsou tábory vybaveny oplocením, strážnými věžemi, bunkry. Spací místnosti sparťanského typu jsou těsné a jsou v nich dvoupatrové postele. A sklady s potravinami, léky, zásobníky vody, topiva. Tábory jsou vybaveny vším, co umožní fungování v autonomním režimu po dobu 25 let. Mimochodem, roční členský příspěvek 1000 dolarů opravňuje pouze k pobytu na 10 dní. O dalších doplňujících platbách a tarifech se nikde nemluví. A když si představíme, že za každých 10 dní bude nutné zaplatit sumu 1000 dolarů, na rok bychom potřebovali 36,5 tisíc dolarů na osobu. A jestli je to celá rodina?

Viceprezidentka společnosti Alicia Cachuela v říjnu oznámila, že fronty do táborů Fortitude Ranch mají „délku míle“. Nyní se neodkladně budují nové tábory. Zakladatel Fortitude Ranch Drew Miller, plukovník ve výslužbě, veterán vojenské rozvědky a profesor z Harvardské univerzity, řekl, že organizace plánuje rozšířit své působení za hranice USA: „Jsme připraveni jednat o místech v zahraničí, pokud najdeme investory do objektů v zahraničí a bude to země s kompaktním státním aparátem bez velkého regulování“.

A v neposlední řadě všechny formy přežití předpokládají bezpodmínečné použití zbraní. To je nejtradičnější a nejsrozumitelnější prostředek Američanů. Podle stanov Fortitude Ranch se totiž všichni dospělí členové komunity musí do tábora dostavit se svojí střelnou zbraní. Tomu, kdo by do objektu vstoupil beze zbraně, bude svěřena na místě z arzenálu tábora. Všichni dospělí survivalisté mají povinnost střežit a chránit tábory po celém obvodu. Tábory Fortitude Ranch jsou vlastně vojenské tábory. V čele organizace Fortitude Ranch a jejích táborů stojí bělošští Američané — veteráni vojenské služby a účastníci vojenských akcí na horkých místech planety.

Выборы-2020 — Америка превращается в страну лагерей выживания vyšel 26. 10. 2020 na Fondsk.ru.

Valentin Katasonov, zvedavec.org