Lipová alej na Uhlířský vrch je poškozena

Pokud se chystáte na procházku do lipové aleje na Uhlířský vrch, budete nemile zaskočeni jejím stavem v horní část, která byla koncem loňského roku silnými větry hodně poškozená.

Terén je v této části pokryt ulámanými větvemi. V korunách svítí pahýly a visí v nich ulámané větve. Jsou nevratně poškozené i některé nově vysazené lípy. Tato část aleje byla ještě nedávno chráněna blízkým lesním porostem, ale v důsledku kůrovcové kalamity došlo k odlesnění a tím k radikálnímu zhoršení stanovištních podmínek.

Pokud to dovolí sněhová pokrývka, začnou od příštího týdne prvotní záchranné práce k obnovení bezpečnosti provozu v aleji. Pokud do aleje vyjede plošina. Budou odstraněny visící větve a v nezbytném rozsahu ošetřeny poškozené. V ošetření aleje bude město pokračovat až v červnu a červenci. Poškozené nově vysazené lípy budou odstraněny a postupně nahrazeny novými.

Foto: MěÚ Bruntál

Zdroj: MěÚ Bruntál