Podnikáte? Čeká vás další rok změn

Zase změny? Samozřejmě, a nebude jich málo. Jako by nestačila epidemie, která především podnikatelům připravila netušené potíže. A řadu z nich dokonce o obživu. Kromě všech Anticovidů a podobných programů, které se však prezentují mnohem slibněji v médiích než na podnikatelském účtu, si ministerstvo financí pro rok 2021 nachystalo řadu dalších změn.

Institut zálohy na daňový odpočet umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na DPH. Ilustrační foto: Pixabay.com

paušální dani, což je asi nejvýraznější (ale ani zdaleka nejdůležitější – pozn. aut.) novinka pro letošní rok, se podnikatelé mohou přihlásit už jen pár dní. Je určena pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) do jednoho milionu ročního příjmu a v paušální platbě 5469 Kč měsíčně v sobě zahrnuje daň příjmu a sociální i zdravotní pojištění.Co pro letošek připravilo ministerstvo financí podnikatelům?
1. Již jen pár dní zbývá na přistoupení k paušální dani. Stravenkový paušál jako atraktivní finanční benefit bude nyní výhodný i pro malé firmy.
2. Ve dvou odpisových skupinách se pro loňský a letošní rok výrazně zrychlují odpisy, až na jeden rok je možné také zrychlit finanční leasingy.
3. Spouští se on-line finanční úřad, který umožní elektronické podávání všech daní, elektronickou komunikaci při kontrolách či dřívější vrácení přeplatků na DPH. Na zhruba polovinu se snižuje úrok z prodlení při nezaplacení daně.

Její největší výhodou je snížení administrativy, nevýhodou pak ztráta daňových slev a úlev. Vzhledem k tomu, že od začátku roku byla navýšena sleva na poplatníka i pro podnikatele, zůstane tato dobrá myšlenka patrně opomíjena až do doby, než se stane finančně atraktivnější pro větší okruh OSVČ.

Stravenková revoluce je atraktivní

Naopak mnohem větší pozornost by si zasloužila tzv. stravenková revoluce, tedy možnost poskytovat příspěvek na stravování s využitím daňové podpory také v peněžní formě. Jde o jednodušší a levnější alternativu dosavadního závodního stravování a stravenek, která bude osvobozena od daní a odvodů do zákonem stanovené výše.

Budou si ji moci dovolit i malé firmy, pro které dosud tento benefit znamenal velkou zátěž kvůli administrativě a placení provizí stravenkovým firmám. Díky nové finanční formě jde o atraktivní nezdaněný benefit až 1584 Kč měsíčně.

Zrychlené odpisy a leasingy

Příjemnou pomoc znamenají zrychlené odpisy. Týkají se majetku, který si jako první vlastník pořídil poplatník v době od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině (počítače, nástroje, nářadí) se bude moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců místo dosavadních tří let. Ten ve druhé skupině (pracovní stroje, auta, autobusy) bude možné mimořádně odepsat bez přerušení už za 24 měsíců (během prvního roku až 60 % ceny), namísto obvyklých pěti let.

Zrychlení se projeví také u finančního leasingu, který bylo možné do konce loňského prosince uzavřít pouze na jeden, případně dva roky.

Navýšení hodnoty majetku

Až do výše 80 000 Kč (z dosavadních 40 0000 Kč) si jednorázově uplatní do daňových výdajů neúčtující podnikatel hodnotu svého majetku. Stejná hranice nově platí i pro technické zhodnocení hmotného majetku. Tato úprava platí již na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a technické zhodnocení dokončené v roce 2020.

Nově dochází ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Nově bude možné uplatnit výdaje související s jeho pořízením tak, jak jsou dosud uplatňovány v účetnictví. Rovněž tuto změnu bude možné uplatnit na majetek pořízený od 1. ledna 2020.

Levnější nafta, nezdaněné dluhopisy

A další změny týkající se podnikání v letošním roce? Snížila se spotřební daň z nafty o jednu korunu na litr. OSVČ i firmy si mohou snížit základ u daní o výdaje na humanitární a obdobné účely v souvislosti s covidem od března do prosince 2020. Od daně budou osvobozeny příjmy ze státních dluhopisů vydávaných v ČR i zemích EU.

Pokud se pracovní cesta uskuteční elektromobilem zahrnutým v obchodním majetku, bude nově možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny, a to i zpětně za tok 2020 (loni 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu).

Tabák, EET, nemovitosti

Sazba u všech tabákových výrobků se v prvním roce navýší o 10 %, v letech 2022 a 2023 vždy o 5 %. Naopak jednodušší bude vstup na trh pro malé distributory lihu, protože dosavadní jednotná vstupní kauce pět milionů korun se rozdělila do tří pásem – 0,5 mil, 1 mil. a 5 mil. Kč.

Až do 31. prosince 2022 je odložena povinnost evidovat tržby. Odklad se týká všech čtyř vln EET, nicméně tržby je dobrovolně možné i nadále elektronicky evidovat.

Nově je prodloužen tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z pěti na deset let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U vlastního bydlení zůstává časový test dva roky.

Daňový úřad na dálku

V lednu Generální finanční ředitelství spouští tzv. on-line finanční úřad, který poplatníkům nabídne komunikaci s finančním úřadem bez nutnosti fyzické interakce. Přes portál bude možné podat přiznání ke všem daním. Dochází k zavedení povinnosti elektronické formy podání v oblasti daně z přidané hodnoty, zejména o přihlášku k registraci, daňové přiznání a kontrolní a jiná hlášení.

Rovněž se zavádí institut zálohy na daňový odpočet. Ten umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na DPH v případě, že správce daně vyhodnotí, že nadměrný odpočet je zapotřebí před vyměřením nebo doměřením zkontrolovat. Lhůta pro vracení daňových odpočtů zůstane stejná.

Novinkou je dálková forma komunikace zejména při jejím zahájení a ukončení daňové kontroly, což přinese větší flexibilitu a zkrácení jejích jednotlivých fází. Snižuje se také úrok z prodlení při placení daně na úroveň podle občanského zákoníku, namísto o 14 % navýšené reposazby na šest procent.

Zdroj: https://faei.cz/